Profil zadavatele: Domov důchodců Ždírec, příspěvková organizace

  • Název: Domov důchodců Ždírec, příspěvková organizace
  • IČO: 75002779
  • Adresa:
    Ždírec 43
    588 13 Polná
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_124.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Domov důchodců Ždírec – zahradní úpravy Memory garden
VZ malého rozsahu Zadáno 25.06.2014 07.07.2014 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016