Profil zadavatele: Domov důchodců Ždírec, příspěvková organizace

  • Název: Domov důchodců Ždírec, příspěvková organizace
  • IČO: 75002779
  • Adresa:
    Ždírec 43
    588 13 Polná
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_124.html

Úvodní informace o systému
Veřejné dokumenty organizace nepřiřazené ke konkrétní zakázce v systému.
Název Popis Jméno souboru Velikost
Smlouva, její změny a dodatky
Smlouva [2]20S27 neznáma
Smlouva [2]20S50 neznáma
Smlouva smlouva o sdružených službách dodávky zemního plynu 2016 [2]20S51 neznáma
Smlouva [2]20S26 neznáma
Smlouva dodávka zemního plynu na r. 2017 [2]20S65 neznáma
Smlouva Dodávka elektrické energie na r.2017 [2]20S67 neznáma
Smlouva dodávka elektrické energie 2018 [2]20S82 neznáma
Smlouva Dodávka zemního plynu na 2018-maloodběratel [2]20S83 neznáma
Smlouva Sdružená služba dodávky elektřiny ze sítí NN na r. 2019 [2]20S93 neznáma
Smlouva Dodávka zemního plynu na 2019-maloodběratel [2]20S95 neznáma
Smlouva dodání výpočetní techniky [2]20S97 neznáma
Smlouva Smlouva o sdružených dodávkách elektřiny ze sítí nízkého napětí na rok 2021 [2]20S115 neznáma
Smlouva Smlouva [2]20S116 neznáma
Smlouva Pracovní stanice Autocont OfficePro 3050A, SSD 256GB, Windows 10 Pro -2ks Rozšíření pevného disku: typ SSD 500GB -2ks [2]20S118 neznáma
Smlouva Smlouva o sdružených službách dodávky zemního plynu (maloodběr) na rok 2022 [2]20S120 neznáma
Smlouva Pracovní stanice Autocont 2ks [2]20S122 neznáma
Smlouva Objednávka a dodání 4ks notebooků Domov Ždírec p.o. [2]20S125 neznáma
Smlouva Kupní smlouva na IT vybavení [2]20S129 neznáma
Smlouva dodávka tiskárny Kyocera -SoCKV JIhlava [2]20S130 neznáma
Smlouva Závěrkový list č. PL-20221021-2634-71 [2]20S127 neznáma
Smlouva Závěrkový list č. EL-20220829-2884-82 [2]20S126 neznáma
Smlouva Smlouva na dodávku PC pro SoCKV Jihlava [2]20S132 neznáma
Smlouva Smlouva na dodávku IT pro SoCKV Jihlava [2]20S133 neznáma
Smlouva Kupní smlouva na IT vybavení SoCKV Jihlava [2]20S134 neznáma
Smlouva Přenosné PC a prac.stanice [2]20S138 neznáma