Profil zadavatele: Domov pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvková organizace

  • Název: Domov pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvková organizace
  • IČO: 71184562
  • Adresa:
    Manž. Curieových 603
    674 01 Třebíč
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_128.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení