Profil zadavatele: Domov pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvková organizace

  • Název: Domov pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvková organizace
  • IČO: 71184562
  • Adresa:
    Manž. Curieových 603
    674 01 Třebíč
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_128.html

Úvodní informace o systému
Veřejné dokumenty organizace nepřiřazené ke konkrétní zakázce v systému.
Název Popis Jméno souboru Velikost
Smlouva, její změny a dodatky
Smlouva [2]25S41 neznáma
Smlouva [2]25S33 neznáma
Smlouva [2]25S21 neznáma
Smlouva [2]25S22 neznáma
Smlouva Dodávka zemního plynu na rok 2017 [2]25S60 neznáma
Smlouva dodávky zemního plynu na rok 2017 [2]25S61 neznáma
Smlouva Dodávka elektřiny na rok 2017 v hladině VN [2]25S62 neznáma
Smlouva Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny pro hladinu VN [2]25S75 neznáma
Smlouva dodávky plynu v roce 2018 [2]25S81 neznáma
Smlouva 2019 dodávka el. energie v hladině VN [2]25S90 neznáma
Smlouva dodávka plynu v roce 2019 [2]25S91 neznáma
Smlouva dodávka 2 ks notebooků [2]25S117 neznáma
Smlouva Dodávka zemního plynu v roce 2020 [2]25S118 neznáma
Smlouva dodávky plynu v roce 2020 [2]25S119 neznáma
Smlouva 2020 dodávky el. energie v hladině VN [2]25S121 neznáma
Smlouva 2021 dodávky el. energie v hladině VN [2]25S152 neznáma
Smlouva Dodávka zemního plynu v roce 2021 - velkoodběr [2]25S153 neznáma