Profil zadavatele: Gymnázium Havlíčkův Brod

  • Název: Gymnázium Havlíčkův Brod
  • IČO: 60126621
  • Adresa:
    Štáflova 2063
    580 01 Havlíčkův Brod
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_131.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Učebna chemie - vybavení
VZ malého rozsahu Zadáno 17.04.2023 28.04.2023 10:00
Učebna chemie - stavební úpravy
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2023 20.03.2023 10:00
Poznávací zájezd - Jihozápadní Anglie
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2023 13.03.2023 10:00
Exkurze do Skotska
VZ malého rozsahu Zadáno 04.12.2019 11.12.2019 00:00
Zajištění exkurze do Francie
VZ malého rozsahu Zadáno 04.12.2018 13.12.2018 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016