Profil zadavatele: Gymnázium Havlíčkův Brod

  • Název: Gymnázium Havlíčkův Brod
  • IČO: 60126621
  • Adresa:
    Štáflova 2063
    580 01 Havlíčkův Brod
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_131.html

Úvodní informace o systému
Veřejné dokumenty organizace nepřiřazené ke konkrétní zakázce v systému.
Název Popis Jméno souboru Velikost
Smlouva, její změny a dodatky
Smlouva [2]32S14 neznáma
Smlouva Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí pro zákazníky kategorie C [2]32S15 neznáma
Smlouva Gymnázium Havlíčkův Brod [2]32S28 neznáma
Smlouva Gymnázium Havlíčkův Brod [2]32S25 neznáma
Smlouva Gymnázium Havlíčkův Brod [2]32S27 neznáma
Smlouva [2]32S6 neznáma
Smlouva dodatek číslo jedna pojistné smlouvy [2]32S35 neznáma
Smlouva Dodatek číslo dvě k pojistné smlouvě [2]32S36 neznáma
Smlouva Sdružené služby dodávky plynu [2]32S39 neznáma
Smlouva Smlouva o sdružených službách dodávky plynu [2]32S42 neznáma
Smlouva smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí [2]32S43 neznáma
Smlouva Reflexní ATR měřící nástavec k FTIR spektrometru Nicolet iS5 pro badatelské centrum. [2]32S50 neznáma
Smlouva Analýza elektronového paprsku - dodávka pro badatelské centrum. [2]32S49 neznáma
Smlouva Fotoelektrický jev pro badatelské centrum. [2]32S48 neznáma
Smlouva Dodávka částicové kamery do badatelského centra [2]32S47 neznáma
Smlouva smlouva o sdružených službách dodávky zemního plynu, kategorie maloodběratel [2]32S55 neznáma
Smlouva smlouva o sdružených dodávkách plynu [2]32S56 neznáma
Smlouva dodávka elektrické energie [2]32S57 neznáma
Smlouva Nákup patnácti tabletů v rámci projektu "Učíme ze života pro život". [2]32S78 neznáma
Smlouva Nákup osmi notebooků v rámci projektu "Učíme ze života pro život". [2]32S77 neznáma
Smlouva Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí nízkého napětí. [2]32S83 neznáma
Smlouva Smlouva o sdružených službách dodávky zemního plynu. [2]32S84 neznáma
Smlouva Dohoda o narovnání k původní smlouvě o dodávce zboží částicové kamery do badatelského centra. [2]32S92 neznáma
Smlouva Dohoda o narovnání k původní smlouvě o dodávce zboží 1 ks sady pro analýzu elektronového paprsku. [2]32S93 neznáma
Smlouva Dohoda o narovnání k původní smlouvě o dodávce zboží Reflexní ATR měřící nástavec k FTIR spektrometru Nicolet iS5 pro badatelské centrum. [2]32S91 neznáma
Smlouva dodávka 4 ks notebooků [2]32S96 neznáma
Smlouva Dodatek týkající se zřízení nového odběrného místa. [2]32S97 neznáma
Smlouva Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí, uvedená cena je cenou nízkého tarifu za MWh. [2]32S102 neznáma
Smlouva Smlouva o sdružených službách dodávky zemního plynu, kategorie maloodběratel. [2]32S103 neznáma
Smlouva Smlouva o sdružených službách dodávky zemního plynu [2]32S117 neznáma
Smlouva Elektrická energie 2021 [2]32S116 neznáma
Smlouva Zemní plyn pro Kraj Vysočina v roce 2022 [2]32S149 neznáma
Smlouva 7 notebooků Dell 5520 do projektu IKAP II [2]32S151 neznáma
Smlouva Výpočetní technika - notebooky [2]32S165 neznáma
Smlouva Pracovní stanice [2]32S208 neznáma