Profil zadavatele: Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava-Helenín

  • Název: Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava-Helenín
  • IČO: 60545976
  • Adresa:
    Hálkova 2917/42
    58601 Jihlava
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_151.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výměna svítidel - Jihlava – Helenín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.05.2024 03.06.2024 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016