Profil zadavatele: Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava-Helenín

  • Název: Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava-Helenín
  • IČO: 60545976
  • Adresa:
    Hálkova 2917/42
    58601 Jihlava
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_151.html

Úvodní informace o systému
Veřejné dokumenty organizace nepřiřazené ke konkrétní zakázce v systému.
Název Popis Jméno souboru Velikost
Smlouva, její změny a dodatky
Smlouva [2]95S34 neznáma
Smlouva [2]95S33 neznáma
Smlouva [2]95S32 neznáma
Smlouva [2]95S47 neznáma
Smlouva [2]95S48 neznáma
Smlouva [2]95S46 neznáma
Smlouva [2]95S58 neznáma
Smlouva [2]95S50 neznáma
Smlouva [2]95S44 neznáma
Smlouva [2]95S43 neznáma
Smlouva [2]95S42 neznáma
Smlouva Smlouva o sdružených službách dodávky plynu 2017 [2]95S68 neznáma
Smlouva Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí [2]95S69 neznáma
Smlouva Smloouva o sdružených službách dodávky elektřiny pro hladinu VN a VVN [2]95S70 neznáma
Smlouva Smlouva o dodávkách elektr. energie - nízké napětí [2]95S83 neznáma
Smlouva Dodávky plynu pro rok 2018 [2]95S86 neznáma
Smlouva Smlouva o dodávkách elektřiny VN a VVN [2]95S84 neznáma
Smlouva smlouva [2]95S88 neznáma
Smlouva Dodávka serveru [2]95S94 neznáma
Smlouva tiskárny [2]95S93 neznáma
Smlouva Notebook [2]95S96 neznáma
Smlouva Smlouva o sdružených službách dodávky plynu 2019 [2]95S103 neznáma
Smlouva Smlouva o sdružených službách dodávky el. energie VN [2]95S102 neznáma
Smlouva Smlouva o sdružených službách dodávky el. energie NN [2]95S104 neznáma
Smlouva Nákup 15 ks tabletů - projekt "Učíme se ze života pro život" [2]95S106 neznáma
Smlouva Dodávka 18 ks PC dle specifikace (příloha č. 1) [2]95S122 neznáma
Smlouva nákup komponent WIFI [2]95S152 neznáma
Smlouva Nákup notebooků [2]95S174 neznáma
Smlouva Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí nízkého napětí. [2]95S216 neznáma
Smlouva Elektrická energie VN pro 2021 [2]95S217 neznáma
Smlouva Dodávky plynu na rok 2021 [2]95S218 neznáma
Smlouva Nákup 12 ks PC [2]95S210 neznáma
Smlouva Dodávka 8 ks PC [2]95S200 neznáma
Smlouva Dodávka 8 ks PC - dodatek - rozšíření paměti [2]95S213 neznáma
Smlouva Nákup 12 ks PC - dodatek - výměna SSD disku [2]95S214 neznáma
Smlouva nákup 6 ks PC [2]95S187 neznáma
Smlouva Dodávky elektřiny NN na rok 2020 [2]95S179 neznáma
Smlouva Dodávky elektřiny VN na rok 2020 [2]95S180 neznáma
Smlouva Smlouva o sdružených službách dodávky plynu 2020 [2]95S176 neznáma
Smlouva Dodávka 3 ks WIFI [2]95S244 neznáma
Smlouva Nákup 3 ks notebooků - IKAP II [2]95S249 neznáma
Smlouva Dodávka elektrické energie pro 2022 - NN [2]95S266 neznáma
Smlouva Instalace 3 ks WIFI [2]95S256 neznáma
Smlouva Dodávka elektřiny pro rok 2022 [2]95S261 neznáma
Smlouva Dodávka 16 ks PC, 6 ks notebooků [2]95S240 neznáma
Smlouva Nákup 18 ks PC [2]95S331 neznáma
Smlouva nákup notebooků, licencí Windows, rozšíření paměni [2]95S356 neznáma
Smlouva Rámcová smlouva - WIFI [2]95S369 neznáma
Smlouva nákup notebooků, licencí Windows, rozšíření paměti [2]95S379 neznáma
Smlouva Nákup 6 ks PC [2]95S390 neznáma
Smlouva 2 ks notebooků + operační systém [2]95S397 neznáma
Smlouva Nákup 7 ks PC + příslušenství [2]95S398 neznáma