Profil zadavatele: Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč

  • Název: Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč
  • IČO: 60418460
  • Adresa:
    Žižkova 505/2
    67401 Třebíč
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_155.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Realistická figurína - seniorka
VZ malého rozsahu Zadáno 24.05.2024 06.06.2024 10:00
Parkoviště v areálu školy VOŠ a SŠV, zem. a zdrav. Třebíč.
VZ malého rozsahu Zadáno 22.09.2023 03.10.2023 12:00
Přístroj pro laserovou terapii
VZ malého rozsahu Zadáno 21.06.2023 14.07.2023 10:00
Dodávka automobilových trenažerů
VZ malého rozsahu Zadáno 05.11.2021 16.11.2021 10:00
Dodávka tepla pro objekt Vyšší odborné školy a Střední školy veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč
nadlimitní Zadáno 02.10.2020 07.10.2020 08:00
Nákup kompaktního žacího traktoru
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2020 17.03.2020 10:00
Dodávka nábytku pro DM
VZ malého rozsahu Zadáno 06.12.2019 16.12.2019 11:00
Dodávka veterinárního přístrojového vybavení
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2019 26.06.2019 09:00
Dodávka automobilu
VZ malého rozsahu Zadáno 15.07.2016 15.08.2016 12:00
Dodávka výpočetní techniky
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.05.2014 05.06.2014 00:00
Dodání hardware a software pro server pro Vyšší odbornou školu a Střední školu veterinární, zemědělskou a zdravotnickou Třebíč
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.12.2013 30.12.2013 00:00
Dodávka notebooků a severu
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.12.2013 19.12.2013 00:00
Dodání výpočetní techniky a software pro výuku pro Vyšší odbornou školu a Střední školu veterinární, zemědělskou a zdravotnickou Třebíč
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.12.2013 17.12.2013 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016