Profil zadavatele: Domov Kamélie Křižanov, příspěvková organizace

  • Název: Domov Kamélie Křižanov, příspěvková organizace
  • IČO: 71184473
  • Adresa:
    Zámek 1
    594 51 Křižanov
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_162.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
2. část VZ osobní kombi automobil
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2022 10.06.2022 11:00
1. část VZ osobní automobil
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2022 10.06.2022 11:00
Dodávka osobních automobilů pro Domov Kamélie Křižanov
VZ malého rozsahu Zadávání 01.06.2022
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016