Profil zadavatele: Domov Kamélie Křižanov, příspěvková organizace

  • Název: Domov Kamélie Křižanov, příspěvková organizace
  • IČO: 71184473
  • Adresa:
    Zámek 1
    594 51 Křižanov
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_162.html

Úvodní informace o systému
Veřejné dokumenty organizace nepřiřazené ke konkrétní zakázce v systému.
Název Popis Jméno souboru Velikost
Smlouva, její změny a dodatky
Smlouva [2]101S227 neznáma
Smlouva [2]101S230 neznáma
Smlouva [2]101S260 neznáma
Smlouva [2]101S261 neznáma
Smlouva [2]101S266 neznáma
Smlouva [2]101S267 neznáma
Smlouva [2]101S155 neznáma
Smlouva [2]101S203 neznáma
Smlouva [2]101S188 neznáma
Smlouva [2]101S300 neznáma
Smlouva Dodatek. č. k pojistné smlouvě č. 2271638371 [2]101S311 neznáma
Smlouva Dodatek. č 3. k pojistné smlouvě č. 2271638371 [2]101S312 neznáma
Smlouva Dodatek č. 2 k pojistné smlouvě č. 6980537162 [2]101S315 neznáma
Smlouva Smlouva o sdružených službách dodávky plynu 2017 [2]101S322 neznáma
Smlouva Smlouva o sdružených službách dodávky plynu 2017 [2]101S324 neznáma
Smlouva Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny VN 2017 [2]101S326 neznáma
Smlouva Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 698 053 7162 [2]101S290 neznáma
Smlouva Dodatek č. 2 k pojistné smlouvě č. 2271638371 [2]101S278 neznáma
Smlouva Dodatek č. 5 k pojistné smlouvě č.2271638371 [2]101S330 neznáma
Smlouva Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 7720800324 [2]101S288 neznáma
Smlouva Dodatek č. 3 k pojistné smlouvě č. 7720800324 [2]101S297 neznáma
Smlouva Dodatek č.1 ke smlouvě č. 7720800324 [2]101S189 neznáma
Smlouva Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny NN 2017 [2]101S327 neznáma
Smlouva Dodatek ke smlouvě EE 71184473/2017 [2]101S412 neznáma
Smlouva Smlouva o sdružených dodávkách elektřiny pro hladinu VN a VVN 2018 [2]101S430 neznáma
Smlouva Elektřina NN 2018 [2]101S432 neznáma
Smlouva Smlouva o sdružených službách dodávky zemního plynu (středoodběr a velkoodběr) [2]101S447 neznáma
Smlouva Smlouva o sdružených službách dodávky zemního plynu (maloodběr) [2]101S448 neznáma
Smlouva Dodávka zemního plynu (středoodběr a velkoodběr) [2]101S514 neznáma
Smlouva Elektřina NN 2019 [2]101S517 neznáma
Smlouva Dodávka elektřiny vysokého a velmi vysokého napětí [2]101S518 neznáma
Smlouva Dodávka zemního plynu kategorie maloodběratel [2]101S534 neznáma
Smlouva Výpočetní technika-Multifunkční laserová tiskárna [2]101S550 neznáma
Smlouva Smlouva o sdružených lužbách dodávky plynu [2]101S598 neznáma
Smlouva Smlouva o sdružených službách dodávky zemního plynu(MALOODBĚRATEL do 630 MWh/rok) [2]101S599 neznáma
Smlouva Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí nízkého napětí (kategorie MALOODBĚRATEL/PODNIKATEL) rok 2020 [2]101S600 neznáma
Smlouva Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny (kategorie VELKOODBĚRATEL ZE SÍTÍ VYSOKÉHO A VELMI VYSOKÉHO NAPĚTÍ) rok 2020 [2]101S601 neznáma
Smlouva Smlouva o sdružených službách dodávky plynu velkoodběr (rok 2021) [2]101S716 neznáma
Smlouva Smlouva o sdružených služ. dodávkách elektřiny (kat. velkoodběratel ze sítí vysokého a velmi vysokého napětí rok 2021) [2]101S717 neznáma
Smlouva Elektřina NN 2021 [2]101S718 neznáma
Smlouva Smlouva zemní plyn kategorie - maloodběratel rok 2021 [2]101S726 neznáma
Smlouva Dodávka přenosných počítačů [2]101S708 neznáma
Smlouva Kupní smlouva - stolní počítač [2]101S785 neznáma
Smlouva Dodávka 3 ks notebooků [2]101S779 neznáma