Profil zadavatele: Domov ve Věži, příspěvková organizace

  • Název: Domov ve Věži, příspěvková organizace
  • IČO: 60128089
  • Adresa:
    Věž 1
    582 56 Věž
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_167.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné veřejné zakázky k zobrazení