Profil zadavatele: Domov ve Věži, příspěvková organizace

  • Název: Domov ve Věži, příspěvková organizace
  • IČO: 60128089
  • Adresa:
    Věž 1
    582 56 Věž
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_167.html

Úvodní informace o systému
Veřejné dokumenty organizace nepřiřazené ke konkrétní zakázce v systému.
Název Popis Jméno souboru Velikost
Smlouva, její změny a dodatky
Smlouva [2]105S13 neznáma
Smlouva [2]105S15 neznáma
Smlouva [2]105S14 neznáma
Smlouva [2]105S11 neznáma
Smlouva [2]105S12 neznáma
Smlouva Smlouva o sdružených službách dodávky plynu rok 2017 [2]105S16 neznáma
Smlouva Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě NN rok 2017 [2]105S17 neznáma
Smlouva Dodatek č.1 k poj. SML č. 6980537167 [2]105S42 neznáma
Smlouva Smlouva o dodávkách el. Energie [2]105S56 neznáma
Smlouva SMLOUVA O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY ZEMNÍHO PLYNU [2]105S59 neznáma
Smlouva Předmětem Smlouvy je stanovení podmínek pro dodávky firewall komodit [2]105S65 neznáma
Smlouva Předmětem Smlouvy je stanovení podmínek pro dodávky firewall komodit [2]105S66 neznáma
Smlouva Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí nízkého napětí od 01.01.2019 do 31.12.2019 [2]105S72 neznáma
Smlouva Výpočetní technika - notebook, DNS IT104 [2]105S74 neznáma
Smlouva SMLOUVA O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY ZEMNÍHO PLYNU (kategorie MALOODBĚRATEL do 630 MW h/rok) [2]105S75 neznáma
Smlouva SMLOUVA O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY ELEKTŘINY ZE SÍTÍ NÍZKÉHO NAPĚTÍ (kategorie MALOODBĚRATEL / PODNIKATEL) [2]105S95 neznáma
Smlouva SMLOUVA O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY ZEMNÍHO PLYNU (kategorie M A LO O D B Ě R A TE L do 630 M W h /ro k) [2]105S128 neznáma
Smlouva SMLOUVA O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY ELEKTŘINY ZE SÍTÍ NÍZKÉHO NAPĚTÍ (kategorie M A LO O D B ĚR A TEL / P O D N IK A TE L) [2]105S129 neznáma
Smlouva PKKV - kupní smlouva autocont - 4 notebooky + 1 dokovací stanice a 2 pracovní stanice + 3 monitory [2]105S170 neznáma
Smlouva CT komponent, část 6 - počítače - 3 notebooky a 1 pracovní stanice [2]105S156 neznáma
Smlouva PKKV - Kupní smlouva autocont - 4 notebooky + 1 dokovací stanice a 2 pracovní stanice + 3 monitory [2]105S166 neznáma
Smlouva SMLOUVA O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY ELEKTŘINY ZE SÍTÍ NÍZKÉHO NAPĚTÍ [2]105S174 neznáma