Profil zadavatele: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem

  • Název: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem
  • IČO: 48895504
  • Adresa:
    Dr. Veselého 343
    593 01 Bystřice nad Pernštejnem
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_184.html
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://extranet.kr-vysocina.cz/vz/profil/48895504

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
žádné veřejné zakázky k zobrazení