Profil zadavatele: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem

  • Název: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem
  • IČO: 48895504
  • Adresa:
    Dr. Veselého 343
    593 01 Bystřice nad Pernštejnem
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_184.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka automobilových trenažerů
VZ malého rozsahu Zadáno 24.09.2021 11.10.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016