Profil zadavatele: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem

  • Název: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem
  • IČO: 48895504
  • Adresa:
    Dr. Veselého 343
    593 01 Bystřice nad Pernštejnem
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_184.html

Úvodní informace o systému
Veřejné dokumenty organizace nepřiřazené ke konkrétní zakázce v systému.
Název Popis Jméno souboru Velikost
Smlouva, její změny a dodatky
Smlouva [2]111S35 neznáma
Smlouva [2]111S34 neznáma
Smlouva [2]111S33 neznáma
Smlouva [2]111S79 neznáma
Smlouva [2]111S80 neznáma
Smlouva [2]111S81 neznáma
Smlouva [2]111S68 neznáma
Smlouva Zveřejnění smlouvy o sdružených službách dodávky plynu 2017 [2]111S102 neznáma
Smlouva Elektřina v hladině NN-VOŠ A SOŠ Bystřice n. P. 2017 [2]111S109 neznáma
Smlouva Smlouva na dodávku el. energie-VOŠ a SOŠ Bystřice n. P.-CENTROPOL [2]111S134 neznáma
Smlouva VOŠ a SOŠ Bystřice n. P. - plyn 2018 [2]111S138 neznáma
Smlouva Smlouva-zemní plyn 2019-VOŠ a SOŠ Bystřice n. P. - podepsáno [2]111S159 neznáma
Smlouva Smlouva - elektrická energie 2019-VOŠ a SOŠ Bystřice n. P. - podepsáno [2]111S162 neznáma
Smlouva Smlouva - Tablety -VOŠ a SOŠ Bystřice n. P. - podepsáno [2]111S164 neznáma
Smlouva Kupní smlouva [2]111S184 neznáma
Smlouva Dohoda o ukončení kupní smlouvy [2]111S185 neznáma
Smlouva Kupní smlouva [2]111S186 neznáma
Smlouva Smlouva o sdružených službách dodávky plynu [2]111S192 neznáma
Smlouva Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny [2]111S194 neznáma
Smlouva Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí nízkého napětí [2]111S216 neznáma
Smlouva Smlouva o sdružených službách dodávky plynu [2]111S217 neznáma
Smlouva PKKV-Kupní smlouva Autocont-nákup 8 NTB Dell Latitude 5520 [2]111S236 neznáma
Smlouva smlouva [2]111S274 neznáma