Profil zadavatele: Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace

  • Název: Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
  • IČO: 00090638
  • Adresa:
    Vrchlického 4630/59
    586 01 Jihlava
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_195.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 491099

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Část 1 - Elektrochirurgický generátor pro operační sály
nadlimitní Příjem nabídek 26.01.2023 15.02.2023 10:00
Část 10 - Elektromyograf včetně magnetické stimulace
nadlimitní Příjem nabídek 26.01.2023 15.02.2023 10:00
Část 11 - Kardiotokograf
nadlimitní Příjem nabídek 26.01.2023 15.02.2023 10:00
Část 12 - Přístroj pro měření evokovaných potenciálů
nadlimitní Příjem nabídek 26.01.2023 15.02.2023 10:00
Část 13 - Vyhřívané resuscitační lůžko
nadlimitní Příjem nabídek 26.01.2023 15.02.2023 10:00
Část 14 - Neonatální inkubátor
nadlimitní Příjem nabídek 26.01.2023 15.02.2023 10:00
Část 15 - Přístroj pro resuscitaci novorozence
nadlimitní Příjem nabídek 26.01.2023 15.02.2023 10:00
Část 16 - Videolaryngoskop
nadlimitní Příjem nabídek 26.01.2023 15.02.2023 10:00
Část 17 - Digitální cévní doppler
nadlimitní Příjem nabídek 26.01.2023 15.02.2023 10:00
Část 18 - Impedanční tomografie plic
nadlimitní Příjem nabídek 26.01.2023 15.02.2023 10:00
Část 19 - Ultrazvuková vodní lázeň
nadlimitní Příjem nabídek 26.01.2023 15.02.2023 10:00
Část 2 - Mechanická trombektomie tepen
nadlimitní Příjem nabídek 26.01.2023 15.02.2023 10:00
Část 20 - Jícnový stimulátor
nadlimitní Příjem nabídek 26.01.2023 15.02.2023 10:00
Část 3 - Resuscitační automat
nadlimitní Příjem nabídek 26.01.2023 15.02.2023 10:00
Část 4 - Vyšetřovací a zákroková ORL jednotka
nadlimitní Příjem nabídek 26.01.2023 15.02.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››