Profil zadavatele: Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace

  • Název: Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
  • IČO: 00090638
  • Adresa:
    Vrchlického 4630
    586 01 Jihlava
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_195.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 491099
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://extranet.kr-vysocina.cz/vz/profil/00090638

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Porodní lůžko
VZ malého rozsahu Zadáno 28.02.2017 15.03.2017 15:30
DODÁVKA AUTOMATICKÉHO ZAŘÍZENÍ PRO DÁVKOVÁNÍ RADIOFARMAKA
nadlimitní Zadáno 09.02.2017 15.03.2017 13:30
Mobilní ultrazvuk pro GYNPOR
VZ malého rozsahu Zadáno 23.01.2017 08.02.2017 12:00
Fixační pomůcky pro extrakraniální SBRT
VZ malého rozsahu Zadáno 28.11.2016 07.12.2016 12:00
SW PRO LÉKÁRNU
VZ malého rozsahu Zadáno 23.11.2016 07.12.2016 12:00
NEMOCNICE JIHLAVA – DODÁVKY F18-FDG
nadlimitní Zadáno 29.09.2016 16.11.2016 13:30
Inkontinence
VZ malého rozsahu Zadáno 24.05.2016 14.06.2016 13:30
Dezinfekce
nadlimitní Zadáno 05.03.2016 20.07.2016 13:30
Dodávky přikrývek vázané na výpůjčku přístrojů pro ohřev pacienta
VZ malého rozsahu Zadáno 05.03.2016 17.03.2016 13:00
Dodávky tekutého a pěnového mýdla
VZ malého rozsahu Zadáno 31.10.2015 20.11.2015 13:00
Systém pro správu dokumentů
VZ malého rozsahu Uzavřeno 14.09.2015 14.09.2015 00:00
Odvoz a likvidace odpadu
podlimitní Zadáno 30.07.2015 26.08.2015 13:30
Poskytování smluvního servisu pro RTG systemy Philips Nemocnice Jihlava
nadlimitní Zadáno 27.06.2015 30.09.2015 13:30
POSKYTOVÁNÍ SMLUVNÍHO SERVISU PRO TECHNOLOGII ZOBRAZOVACÍCH METOD NEMOCNICE JIHLAVA
nadlimitní Zadáno 05.12.2014 05.12.2014 00:00
KOMPLEXNÍ SERVIS PRÁDLA A ODĚVŮ PRO NEMOCNICI JIHLAVA
nadlimitní Zadáno 20.02.2014 09.04.2014 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016