Profil zadavatele: Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace

  • Název: Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
  • IČO: 00090638
  • Adresa:
    Vrchlického 4630/59
    586 01 Jihlava
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_195.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 491099

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dupilumab
nadlimitní Zadáno 05.04.2024 23.04.2024 08:00
Pembrolizumab
nadlimitní Zadáno 21.03.2024 10.04.2024 08:00
Moduly nemocničního informačního systému
VZ malého rozsahu Zadáno 31.01.2024 20.02.2024 09:00
Sítnicový laser
VZ malého rozsahu Zadáno 21.12.2023 03.01.2024 10:00
Obměna komunikačního systému sestra – pacient
podlimitní Zadáno 24.11.2023 18.12.2023 08:00
Transportní lůžka
VZ malého rozsahu Zadáno 24.11.2023 06.12.2023 10:00
Laserový systém pro léčbu glaukomu
VZ malého rozsahu Zadáno 15.11.2023 28.11.2023 11:00
Dialyzační pracoviště Nemocnice Jihlava
nadlimitní Zadáno 27.10.2023 28.11.2023 10:00
Kostní denzitometr
VZ malého rozsahu Zadáno 13.09.2023 04.10.2023 08:00
Přístrojové vybavení pro TRN
nadlimitní Zadávání 28.07.2023
Pytle na odpad
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2023 25.07.2023 08:00
Modernizace mobiliáře bufetu Slunečnice
podlimitní Zadáno 07.06.2023 27.06.2023 08:00
Sanitní vozidla
nadlimitní Zadáno 16.05.2023 27.06.2023 10:00
Modernizace přístrojového vybavení
nadlimitní Zadáno 26.01.2023
Dodávky reagencií včetně bezplatné výpůjčky 2 ks koagulometrů
nadlimitní Zadáno 23.01.2023 28.02.2023 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3  ››