Profil zadavatele: Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace

  • Název: Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace
  • IČO: 00511951
  • Adresa:
    Slovanského bratrství 710
    393 01 Pelhřimov
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_197.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
část 1 – Obnova instrumentária
nadlimitní Zadáno 11.05.2022 13.06.2022 09:00
část 10 – Vyhřívané resuscitační lůžko pro péči o nezralé novorozence
nadlimitní Zadáno 11.05.2022 13.06.2022 09:00
část 2 – Vrtací systémy
nadlimitní Zadáno 11.05.2022 13.06.2022 09:00
část 3 – Kombinovaný intrakorporální litotriptor
nadlimitní Zadáno 11.05.2022 13.06.2022 09:00
část 4 – Videoendoskopický systém (endoskopické věže)
nadlimitní Zadáno 11.05.2022 13.06.2022 09:00
část 5 – Elektroforetický analyzátor
nadlimitní Zadáno 11.05.2022 13.06.2022 09:00
část 6 – Holtery pro dětské pacienty
nadlimitní Zadáno 11.05.2022 13.06.2022 09:00
část 8 – Ultrazvukové přístroje
nadlimitní Zadáno 11.05.2022 13.06.2022 09:00
část 9 – EKG přístroje a archivační systém
nadlimitní Zadáno 11.05.2022 13.06.2022 09:00
Zdravotnické přístroje I
nadlimitní Zadáno 11.05.2022
Dodávka sanitního vozidla
VZ malého rozsahu Zadáno 27.04.2022 16.05.2022 10:00
Odvoz a ekologická likvidace odpadů 2015/2016
VZ malého rozsahu Zadáno 11.06.2015 22.06.2015 07:00
Dodávka medicinálních a technických plynů pro Nemocnici Pelhřimov
nadlimitní Zadáno 01.11.2013 06.01.2014 00:00
Komplexní úklid pro Nemocnici Pelhřimov
nadlimitní Zadáno 02.06.2011 29.07.2011 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016