Profil zadavatele: Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace

  • Název: Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace
  • IČO: 00511951
  • Adresa:
    Slovanského bratrství 710
    393 01 Pelhřimov
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_197.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Detekční systém
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.07.2024 18.07.2024 09:00
Dezinfekční mobilní systém
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.07.2024 16.07.2024 09:00
Laboratorní mikroskop
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.07.2024 17.07.2024 09:00
Zařízení pro úpravu zdravotnických odpadů Nemocnice Pelhřimov
nadlimitní Příjem nabídek 17.06.2024 19.07.2024 09:55
Ultrazvukový přístroj pro gastroenterologickou ambulanci
podlimitní Vyhodnoceno 07.06.2024 25.06.2024 09:00
Dodávka sanitního vozidla
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.06.2024 24.06.2024 09:00
Kybernetická bezpečnost Nemocnice Pelhřimov
nadlimitní Hodnocení 23.05.2024 02.07.2024 09:00
část 1 – Lůžka
nadlimitní Zadáno 25.07.2023 30.08.2023 09:00
část 5 – Lůžka pro akutní péči
nadlimitní Zadáno 25.07.2023 28.08.2023 09:00
Zdravotnické přístroje III
nadlimitní Zadáno 25.07.2023
část 2 – Sprchová lůžka
nadlimitní Zadáno 26.05.2023 26.06.2023 09:00
Zdravotnické přístroje III
nadlimitní Zadáno 26.05.2023
Zdravotnické přístroje do Pavilonu Péče o rodinu, část 2 – Infuzní technika
nadlimitní Zadáno 24.05.2023 26.06.2023 09:00
část 1 – Mobilní RTG přístroj
nadlimitní Zadáno 11.04.2023 12.05.2023 09:00
část 10 – Operační stoly
nadlimitní Zadáno 11.04.2023 12.05.2023 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3  ››