Profil zadavatele: Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace

  • Název: Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace
  • IČO: 00511951
  • Adresa:
    Slovanského bratrství 710
    393 01 Pelhřimov
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_197.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zdravotnické přístroje do Pavilonu Péče o rodinu, část 2 – Infuzní technika
nadlimitní Příjem nabídek 24.05.2023 26.06.2023 09:00
Dodávka 2 ks osobních automobilů
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.04.2023 28.04.2023 10:00
část 1 – Mobilní RTG přístroj
nadlimitní Zadáno 11.04.2023 12.05.2023 09:00
část 10 – Operační stoly
nadlimitní Hodnocení 11.04.2023 12.05.2023 09:00
část 11 – Lůžka
nadlimitní Vyhodnoceno 11.04.2023 12.05.2023 09:00
část 3 – Ultrazvukový přístroj pro urologickou diagnostiku
nadlimitní Příjem nabídek 11.04.2023 29.05.2023 09:00
část 4 – Ultrazvukové přístroje pro dětské a novorozenecké oddělení
nadlimitní Vyhodnoceno 11.04.2023 12.05.2023 09:00
část 5 – Ultrazvukový přístroj pro gynekologickou ambulanci
nadlimitní Zadáno 11.04.2023 12.05.2023 09:00
část 6 – Ultrazvukové přístroje pro oddělení gynekologie a porodnice
nadlimitní Zadáno 11.04.2023 12.05.2023 09:00
část 7 – Vyhřívaná resuscitační lůžka pro péči o nezralé novorozence
nadlimitní Zadáno 11.04.2023 12.05.2023 09:00
část 8 – Laparoskopické věže a příslušenství
nadlimitní Vyhodnoceno 11.04.2023 12.05.2023 09:00
část 9 – Pacientské monitorovací systémy
nadlimitní Vyhodnoceno 11.04.2023 12.05.2023 09:00
Zdravotnické přístroje do Pavilonu Péče o rodinu
nadlimitní Zadávání 11.04.2023
Dodávka videoduodenoskopů
VZ malého rozsahu Zadáno 06.04.2023 24.04.2023 10:00
Dodávka kardiotokografů
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.04.2023 19.04.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3  ››