Profil zadavatele: Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace

  • Název: Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace
  • IČO: 00511951
  • Adresa:
    Slovanského bratrství 710
    393 01 Pelhřimov
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_197.html
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://extranet.kr-vysocina.cz/vz/profil/00511951

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka ložního prádla, pacientského prádla, pacientských polštářů a dek a OOPP
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.04.2017 15.05.2017 12:05
Dodávka sanitního vozu
VZ malého rozsahu Zadáno 21.04.2017 15.05.2017 11:00
Malování Nemocnice Pelhřimov
VZ malého rozsahu Zadáno 06.04.2017 21.04.2017 09:00
Dodávka 2 ks pojízdných RTG přístrojů s C ramenem s Flat panelem
nadlimitní Vyhodnoceno 21.02.2017 19.04.2017 10:00
Dodávka CT – počítačový tomograf
nadlimitní Zadáno 01.07.2016 29.08.2016 09:00
Odvoz a ekologická likvidace odpadů 2015/2016
VZ malého rozsahu Zadáno 11.06.2015 22.06.2015 07:00
Dodávka medicinálních a technických plynů pro Nemocnici Pelhřimov
nadlimitní Zadáno 01.11.2013 06.01.2014 00:00
Komplexní úklid pro Nemocnici Pelhřimov
nadlimitní Zadáno 02.06.2011 29.07.2011 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016