Profil zadavatele: Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace

  • Název: Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace
  • IČO: 00511951
  • Adresa:
    Slovanského bratrství 710
    393 01 Pelhřimov
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_197.html

Úvodní informace o systému
Veřejné dokumenty organizace nepřiřazené ke konkrétní veřejné zakázce v systému.
Název Popis Jméno souboru Velikost
Žádost o poskytnutí předběžné tržní konzultace Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace připravuje zadávací dokumentaci veřejné zakázky na Dodávky tepla z nově instalovaného zařízení pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla v Nemocnici Pelhřimov. Za účelem získání potřebných informací pro přípravu zadávacích podmínek se Zadavatel rozhodl vést s dodavateli předběžnou tržní konzultaci dle ust. § 33 zákona, jejímž smyslem je vyjasnit některé otázky, které zadavateli při přípravě zadávací dokumentace vznikly. Dokument PDF Žádost o poskytnutí předběžné tržní konzultace_vč. bilance_sign (1).pdf 146.72 KB
Kupní smlouva kupní smlouva na opakované a průběžné dodávky kancelářských potřeb Dokument PDF kupní smlouva - büroprofi.pdf 6.25 MB
Smlouva, její změny a dodatky
Smlouva [2]61S172 neznámo
Smlouva [2]61S171 neznámo
Smlouva [2]61S169 neznámo
Smlouva [2]61S164 neznámo
Smlouva [2]61S155 neznámo
Smlouva [2]61S154 neznámo
Smlouva [2]61S151 neznámo
Smlouva [2]61S145 neznámo
Smlouva [2]61S182 neznámo
Smlouva [2]61S189 neznámo
Smlouva [2]61S173 neznámo
Smlouva [2]61S204 neznámo
Smlouva [2]61S206 neznámo
Smlouva [2]61S207 neznámo
Smlouva [2]61S208 neznámo
Smlouva [2]61S209 neznámo
Smlouva [2]61S214 neznámo
Smlouva [2]61S249 neznámo
Smlouva [2]61S253 neznámo
Smlouva [2]61S261 neznámo
Smlouva [2]61S267 neznámo
Smlouva [2]61S268 neznámo
Smlouva [2]61S269 neznámo
Smlouva [2]61S270 neznámo
Smlouva [2]61S275 neznámo
Smlouva [2]61S278 neznámo
Smlouva [2]61S279 neznámo
Smlouva [2]61S291 neznámo
Smlouva [2]61S292 neznámo
Smlouva [2]61S293 neznámo
Smlouva [2]61S297 neznámo
Smlouva [2]61S298 neznámo
Smlouva [2]61S309 neznámo
Smlouva [2]61S310 neznámo
Smlouva [2]61S311 neznámo
Smlouva aktualizační dodatek č. 6 [2]61S333 neznámo
Smlouva Rozšíření pojištění vozidel [2]61S346 neznámo
Smlouva Smlouva o sdružených službách dodávky plynu [2]61S350 neznámo
Smlouva dodávky plynu - maloodběr [2]61S357 neznámo
Smlouva dodávka elektrické energie - školící středisko Trnávka [2]61S358 neznámo
Smlouva Nemocnice Pelhřimov - sdružené dodávky elektřiny pro hladinu VN a VVN [2]61S362 neznámo
Smlouva Rozšíření pojištění vozidel [2]61S375 neznámo
Smlouva Dodatek č. 7 - Nemocnice Pelhřimov [2]61S377 neznámo
Smlouva Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny pro hladinu VN a VVN [2]61S428 neznámo
Smlouva Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny pro hladinu NN [2]61S429 neznámo
Smlouva nákup zemního plynu - maloodběr [2]61S436 neznámo
Smlouva nákup zemního plynu - velkoodběr [2]61S437 neznámo
Smlouva připojení na napěťové hladině VN [2]61S459 neznámo
Smlouva dodávka elektrické energie - školící středisko Trnávka [2]61S500 neznámo
Smlouva dodávky plynu - velkoodběr [2]61S501 neznámo
Smlouva dodávka elektrické energie [2]61S502 neznámo
Smlouva dodávka zemního plynu - maloodběr [2]61S512 neznámo
Smlouva dodávky plynu - velkoodběr [2]61S583 neznámo
Smlouva dodávky plynu - maloodběr [2]61S584 neznámo
Smlouva Dodávka elektřiny [2]61S587 neznámo
Smlouva Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny - nízké napětí [2]61S588 neznámo
Smlouva Nákup výpočetní techniky [2]61S614 neznámo
Smlouva Servisní smlouva NIS [2]61S666 neznámo
Smlouva Smlouva o dílo k veřejné zakázce Nemocniční informační systém pro nemocnice Kraje Vysočina. [2]61S667 neznámo
Smlouva Smlouva o dílo k veřejné zakázce Nemocniční informační systém pro nemocnice Kraje Vysočina. [2]61S668 neznámo
Smlouva NemPe - Smlouva o dílo, část 3 [2]61S669 neznámo
Smlouva NemPe - Smlouva o dílo, část 4 [2]61S670 neznámo
Smlouva NemPe - Smlouva o dílo, část 5 [2]61S671 neznámo
Smlouva NemPe - Smlouva o dílo, část 6 [2]61S672 neznámo