Profil zadavatele: Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace

  • Název: Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace
  • IČO: 00511951
  • Adresa:
    Slovanského bratrství 710
    393 01 Pelhřimov
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_197.html

Úvodní informace o systému
Veřejné dokumenty organizace nepřiřazené ke konkrétní zakázce v systému.
Název Popis Jméno souboru Velikost
Žádost o poskytnutí předběžné tržní konzultace Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace připravuje zadávací dokumentaci veřejné zakázky na Dodávky tepla z nově instalovaného zařízení pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla v Nemocnici Pelhřimov. Za účelem získání potřebných informací pro přípravu zadávacích podmínek se Zadavatel rozhodl vést s dodavateli předběžnou tržní konzultaci dle ust. § 33 zákona, jejímž smyslem je vyjasnit některé otázky, které zadavateli při přípravě zadávací dokumentace vznikly. Dokument PDF Žádost o poskytnutí předběžné tržní konzultace_vč. bilance_sign (1).pdf 146.72 KB
Kupní smlouva kupní smlouva na opakované a průběžné dodávky kancelářských potřeb Dokument PDF kupní smlouva - büroprofi.pdf 6.25 MB
Smlouva, její změny a dodatky
Smlouva [2]61S172 neznáma
Smlouva [2]61S171 neznáma
Smlouva [2]61S169 neznáma
Smlouva [2]61S164 neznáma
Smlouva [2]61S155 neznáma
Smlouva [2]61S154 neznáma
Smlouva [2]61S151 neznáma
Smlouva [2]61S145 neznáma
Smlouva [2]61S182 neznáma
Smlouva [2]61S189 neznáma
Smlouva [2]61S173 neznáma
Smlouva [2]61S204 neznáma
Smlouva [2]61S206 neznáma
Smlouva [2]61S207 neznáma
Smlouva [2]61S208 neznáma
Smlouva [2]61S209 neznáma
Smlouva [2]61S214 neznáma
Smlouva [2]61S249 neznáma
Smlouva [2]61S253 neznáma
Smlouva [2]61S261 neznáma
Smlouva [2]61S267 neznáma
Smlouva [2]61S268 neznáma
Smlouva [2]61S269 neznáma
Smlouva [2]61S270 neznáma
Smlouva [2]61S275 neznáma
Smlouva [2]61S278 neznáma
Smlouva [2]61S279 neznáma
Smlouva [2]61S291 neznáma
Smlouva [2]61S292 neznáma
Smlouva [2]61S293 neznáma
Smlouva [2]61S297 neznáma
Smlouva [2]61S298 neznáma
Smlouva [2]61S309 neznáma
Smlouva [2]61S310 neznáma
Smlouva [2]61S311 neznáma
Smlouva aktualizační dodatek č. 6 [2]61S333 neznáma
Smlouva Rozšíření pojištění vozidel [2]61S346 neznáma
Smlouva Smlouva o sdružených službách dodávky plynu [2]61S350 neznáma
Smlouva dodávky plynu - maloodběr [2]61S357 neznáma
Smlouva dodávka elektrické energie - školící středisko Trnávka [2]61S358 neznáma
Smlouva Nemocnice Pelhřimov - sdružené dodávky elektřiny pro hladinu VN a VVN [2]61S362 neznáma
Smlouva Rozšíření pojištění vozidel [2]61S375 neznáma
Smlouva Dodatek č. 7 - Nemocnice Pelhřimov [2]61S377 neznáma
Smlouva Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny pro hladinu VN a VVN [2]61S428 neznáma
Smlouva Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny pro hladinu NN [2]61S429 neznáma
Smlouva nákup zemního plynu - maloodběr [2]61S436 neznáma
Smlouva nákup zemního plynu - velkoodběr [2]61S437 neznáma
Smlouva připojení na napěťové hladině VN [2]61S459 neznáma
Smlouva dodávka elektrické energie - školící středisko Trnávka [2]61S500 neznáma
Smlouva dodávky plynu - velkoodběr [2]61S501 neznáma
Smlouva dodávka elektrické energie [2]61S502 neznáma
Smlouva dodávka zemního plynu - maloodběr [2]61S512 neznáma
Smlouva dodávky plynu - velkoodběr [2]61S583 neznáma
Smlouva dodávky plynu - maloodběr [2]61S584 neznáma
Smlouva Dodávka elektřiny [2]61S587 neznáma
Smlouva Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny - nízké napětí [2]61S588 neznáma
Smlouva Nákup výpočetní techniky [2]61S614 neznáma
Smlouva Servisní smlouva NIS [2]61S666 neznáma
Smlouva Smlouva o dílo k veřejné zakázce Nemocniční informační systém pro nemocnice Kraje Vysočina. [2]61S667 neznáma
Smlouva Smlouva o dílo k veřejné zakázce Nemocniční informační systém pro nemocnice Kraje Vysočina. [2]61S668 neznáma
Smlouva NemPe - Smlouva o dílo, část 3 [2]61S669 neznáma
Smlouva NemPe - Smlouva o dílo, část 4 [2]61S670 neznáma
Smlouva NemPe - Smlouva o dílo, část 5 [2]61S671 neznáma
Smlouva NemPe - Smlouva o dílo, část 6 [2]61S672 neznáma
Smlouva Dodávka elektřiny ze sítě NN pro školící středisko Trnávka [2]61S707 neznáma
Smlouva Dodávka elektřiny pro Nemocnici Pelhřimov [2]61S708 neznáma
Smlouva Dodávka plynu pro nemocnici. [2]61S709 neznáma
Smlouva Dodávka plynu [2]61S800 neznáma
Smlouva dodávka elektřiny [2]61S818 neznáma
Smlouva dodávka elektřiny [2]61S819 neznáma
Smlouva nákup výpočetní techniky [2]61S854 neznáma
Smlouva nákup výpočetní techniky [2]61S851 neznáma
Smlouva dodávky elektřiny - nízké napětí [2]61S915 neznáma
Smlouva Dodávky elektřiny - vysoké napětí [2]61S916 neznáma
Smlouva zemní plyn pro rok 2023 [2]61S927 neznáma