Profil zadavatele: Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace

  • Název: Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
  • IČO: 00839396
  • Adresa:
    Purkyňovo nám. 133/2
    674 01 Třebíč
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_198.html

Úvodní informace o systému
Veřejné dokumenty organizace nepřiřazené ke konkrétní veřejné zakázce v systému.
Název Popis Jméno souboru Velikost
Smlouva, její změny a dodatky
Smlouva Smlouvy o dodávkách na veřejnou zakázku "Dodávka spotřebního zdravotnického materiálu pro zdravotnická zařízení zřizovaná Krajem Vysočina - Hygienické potřeby" [2]62S677 neznámo
Smlouva [2]62S598 neznámo
Smlouva SŘE14000115 - Smlouva o dodávkách na veřejnou zakázku "Dodávka spotřebního materiálu pro zdravontická zařízení zřizovaná Krajem Vysočina - Inkontinence" [2]62S589 neznámo
Smlouva Dodatek č. 2 k pojistné smlouvě - vyjmutí budovy na Družstevní ulici. [2]62S590 neznámo
Smlouva Smlouva o sdružených službách dodávky plynu [2]62S730 neznámo
Smlouva Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí pro zákazníky kategorie C [2]62S731 neznámo
Smlouva [2]62S921 neznámo
Smlouva [2]62S942 neznámo
Smlouva [2]62S949 neznámo
Smlouva [2]62S957 neznámo
Smlouva [2]62S962 neznámo
Smlouva [2]62S963 neznámo
Smlouva [2]62S976 neznámo
Smlouva [2]62S1088 neznámo
Smlouva [2]62S1099 neznámo
Smlouva [2]62S1100 neznámo
Smlouva [2]62S1101 neznámo
Smlouva [2]62S1102 neznámo
Smlouva Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny [2]62S732 neznámo
Smlouva Smlouva o sdružených službách dodávky plynu [2]62S729 neznámo
Smlouva Smlouva_NN_NTR_sign [2]62S1386 neznámo
Smlouva Smlouva o sdružených službách dodávky plynu_Nemocnice Třebíč_Zemní plyn_sign [2]62S1387 neznámo
Smlouva Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny pro hladinu VN a VVN [2]62S1392 neznámo
Smlouva Nemocnice Třebíč, Smlouva o poskytování služeb, Centropol Energy, a.s. [2]62S1704 neznámo
Smlouva Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny pro hladinu VN a VVN [2]62S1705 neznámo
Smlouva Smlouva o sdružených službách dodávky zemního plynu, Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace [2]62S1725 neznámo
Smlouva Nákup 10 ks notebooků [2]62S1908 neznámo
Smlouva Kupní smlouva, Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace [2]62S1938 neznámo
Smlouva smlouva [2]62S1922 neznámo
Smlouva Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace [2]62S2022 neznámo
Smlouva Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace [2]62S2026 neznámo
Smlouva Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace [2]62S2052 neznámo
Smlouva Kupní smlouva, Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace [2]62S2058 neznámo
Smlouva Kupní smlouva - Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace [2]62S2002 neznámo
Smlouva Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace [2]62S2245 neznámo
Smlouva Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace [2]62S2255 neznámo
Smlouva Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace [2]62S2343 neznámo
Smlouva Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace [2]62S2350 neznámo
Smlouva Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace [2]62S2354 neznámo
Smlouva Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace [2]62S2355 neznámo
Smlouva Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace [2]62S2358 neznámo