Profil zadavatele: Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace

  • Název: Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
  • IČO: 00839396
  • Adresa:
    Purkyňovo nám. 133/2
    674 01 Třebíč
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_198.html

Úvodní informace o systému
Veřejné dokumenty organizace nepřiřazené ke konkrétní veřejné zakázce v systému.
Název Popis Jméno souboru Velikost
Smlouva, její změny a dodatky
Smlouva Smlouvy o dodávkách na veřejnou zakázku "Dodávka spotřebního zdravotnického materiálu pro zdravotnická zařízení zřizovaná Krajem Vysočina - Hygienické potřeby" [2]62S677 neznáma
Smlouva [2]62S598 neznáma
Smlouva SŘE14000115 - Smlouva o dodávkách na veřejnou zakázku "Dodávka spotřebního materiálu pro zdravontická zařízení zřizovaná Krajem Vysočina - Inkontinence" [2]62S589 neznáma
Smlouva Dodatek č. 2 k pojistné smlouvě - vyjmutí budovy na Družstevní ulici. [2]62S590 neznáma
Smlouva Smlouva o sdružených službách dodávky plynu [2]62S730 neznáma
Smlouva Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí pro zákazníky kategorie C [2]62S731 neznáma
Smlouva [2]62S921 neznáma
Smlouva [2]62S942 neznáma
Smlouva [2]62S949 neznáma
Smlouva [2]62S957 neznáma
Smlouva [2]62S962 neznáma
Smlouva [2]62S963 neznáma
Smlouva [2]62S976 neznáma
Smlouva [2]62S1088 neznáma
Smlouva [2]62S1099 neznáma
Smlouva [2]62S1100 neznáma
Smlouva [2]62S1101 neznáma
Smlouva [2]62S1102 neznáma
Smlouva Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny [2]62S732 neznáma
Smlouva Smlouva o sdružených službách dodávky plynu [2]62S729 neznáma
Smlouva Smlouva_NN_NTR_sign [2]62S1386 neznáma
Smlouva Smlouva o sdružených službách dodávky plynu_Nemocnice Třebíč_Zemní plyn_sign [2]62S1387 neznáma
Smlouva Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny pro hladinu VN a VVN [2]62S1392 neznáma
Smlouva Nemocnice Třebíč, Smlouva o poskytování služeb, Centropol Energy, a.s. [2]62S1704 neznáma
Smlouva Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny pro hladinu VN a VVN [2]62S1705 neznáma
Smlouva Smlouva o sdružených službách dodávky zemního plynu, Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace [2]62S1725 neznáma
Smlouva Nákup 10 ks notebooků [2]62S1908 neznáma
Smlouva Kupní smlouva, Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace [2]62S1938 neznáma
Smlouva smlouva [2]62S1922 neznáma
Smlouva Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace [2]62S2022 neznáma
Smlouva Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace [2]62S2026 neznáma
Smlouva Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace [2]62S2052 neznáma
Smlouva Kupní smlouva, Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace [2]62S2058 neznáma
Smlouva Kupní smlouva - Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace [2]62S2002 neznáma
Smlouva Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace [2]62S2245 neznáma
Smlouva Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace [2]62S2255 neznáma
Smlouva Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace [2]62S2343 neznáma
Smlouva Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace [2]62S2350 neznáma
Smlouva Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace [2]62S2354 neznáma
Smlouva Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace [2]62S2355 neznáma
Smlouva Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace [2]62S2358 neznáma
Smlouva Kupní smlouva, Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace [2]62S2555 neznáma
Smlouva Servisní smlouva [2]62S2678 neznáma
Smlouva Smlouva o dílo část 2 - Nemocnice Třebíč [2]62S2682 neznáma
Smlouva Smlouva o dílo část 3 - Nemocnice Třebíč [2]62S2683 neznáma
Smlouva Smlouva o dílo část 1 - Nemocnice Třebíč [2]62S2681 neznáma
Smlouva Smlouva o úschově - Nemocnice Třebíč [2]62S2762 neznáma
Smlouva Smlouva o úschově - Nemocnice Třebíč [2]62S2764 neznáma
Smlouva Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace [2]62S2862 neznáma
Smlouva Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace [2]62S2863 neznáma
Smlouva Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace [2]62S2865 neznáma
Smlouva PKKV - Kupní smlouva, Autocont - nákup serveru [2]62S2883 neznáma
Smlouva Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace [2]62S2916 neznáma
Smlouva Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace [2]62S2927 neznáma
Smlouva Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace [2]62S2962 neznáma
Smlouva Dodatek ke kupní smlouvě, Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace [2]62S2983 neznáma
Smlouva Dodatek ke Kupní smlouvě, Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace [2]62S2996 neznáma
Smlouva Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace [2]62S3108 neznáma
Smlouva Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace [2]62S3109 neznáma
Smlouva Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace [2]62S3110 neznáma
Smlouva Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace [2]62S3140 neznáma
Smlouva Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace [2]62S3141 neznáma