Profil zadavatele: Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, Mariánské náměstí 72

  • Název: Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, Mariánské náměstí 72
  • IČO: 62540017
  • Adresa:
    Mariánské náměstí 72
    394 94 Černovice
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_201.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení