Profil zadavatele: Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, Mariánské náměstí 72

  • Název: Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, Mariánské náměstí 72
  • IČO: 62540017
  • Adresa:
    Mariánské náměstí 72
    394 94 Černovice
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_201.html

Úvodní informace o systému
Veřejné dokumenty organizace nepřiřazené ke konkrétní zakázce v systému.
Název Popis Jméno souboru Velikost
Smlouva, její změny a dodatky
Smlouva [2]68S15 neznáma
Smlouva [2]68S14 neznáma
Smlouva smlouva o sdružených službách dodávky zemního plynu na rok 2016 [2]68S22 neznáma
Smlouva smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny pro hladinu NN na rok 2016 [2]68S23 neznáma
Smlouva smlouva o sdružených službách dodávky plynu 2017 [2]68S28 neznáma
Smlouva smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí [2]68S29 neznáma