Profil zadavatele: Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Vysočina

  • Název: Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Vysočina
  • IČO: 70832510
  • Adresa:
    Legionářů 6
    586 01 Jihlava
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_206.html
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://extranet.kr-vysocina.cz/vz/profil/70832510

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Osobní vozidla 5-ti místná
VZ malého rozsahu Zadáno 02.08.2017 25.08.2017 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016