Profil zadavatele: Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Vysočina

  • Název: Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Vysočina
  • IČO: 70832510
  • Adresa:
    Legionářů 6
    586 01 Jihlava
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_206.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
PPP a SPC Vysočina - Dodávka nábytku - II
podlimitní Příjem nabídek 12.09.2021 01.10.2021 10:00
PPP a SPC Vysočina - Dodávka nábytku
podlimitní Zadáno 10.03.2021 12.04.2021 10:00
Úklidové práce v prostorách poraden PPP a SPC Vysočina
VZ malého rozsahu Zadáno 13.11.2019 25.11.2019 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016