Profil zadavatele: Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace

  • Název: Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace
  • IČO: 00090735
  • Adresa:
    Masarykovo náměstí 1224
    586 01 Jihlava
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_191.html

Úvodní informace o systému
Veřejné dokumenty organizace nepřiřazené ke konkrétní veřejné zakázce v systému.
Název Popis Jméno souboru Velikost
Smlouva, její změny a dodatky
Smlouva [2]55S161 neznáma
Smlouva [2]55S160 neznáma
Smlouva [2]55S204 neznáma
Smlouva [2]55S253 neznáma
Smlouva [2]55S256 neznáma
Smlouva dodávka zemního plynu [2]55S325 neznáma
Smlouva Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny [2]55S326 neznáma
Smlouva dodávka elektriny v hladině NN [2]55S391 neznáma
Smlouva Smlouva o sdružených službách dodávky zemního plynu [2]55S395 neznáma
Smlouva dodávka elektřiny [2]55S435 neznáma
Smlouva výpočetní technika [2]55S433 neznáma
Smlouva smlouva zemní plyn [2]55S450 neznáma
Smlouva dodávka výpočetní techniky [2]55S461 neznáma
Smlouva výpočetní technika [2]55S467 neznáma
Smlouva dodávka výpočetní techniky [2]55S495 neznáma
Smlouva smlouva o sdružených službách dodávky zemního plynu [2]55S518 neznáma
Smlouva smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny [2]55S519 neznáma
Smlouva dodávka výpočetní techniky [2]55S532 neznáma
Smlouva kupní smlouva [2]55S550 neznáma
Smlouva notebook [2]55S575 neznáma
Smlouva 2 kusy notebook Dell Latitude [2]55S581 neznáma
Smlouva kupní smlouva [2]55S583 neznáma
Smlouva kupní smlouva [2]55S584 neznáma
Smlouva smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny [2]55S585 neznáma
Smlouva smlouva o sdružených službách dodávky zemního plynu [2]55S588 neznáma