Profil zadavatele: Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace

  • Název: Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace
  • IČO: 00090735
  • Adresa:
    Masarykovo náměstí 1224
    586 01 Jihlava
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_191.html

Úvodní informace o systému
Veřejné dokumenty organizace nepřiřazené ke konkrétní veřejné zakázce v systému.
Název Popis Jméno souboru Velikost
Smlouva, její změny a dodatky
Smlouva [2]55S161 neznámo
Smlouva [2]55S160 neznámo
Smlouva [2]55S204 neznámo
Smlouva [2]55S253 neznámo
Smlouva [2]55S256 neznámo
Smlouva dodávka zemního plynu [2]55S325 neznámo
Smlouva Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny [2]55S326 neznámo
Smlouva dodávka elektriny v hladině NN [2]55S391 neznámo
Smlouva Smlouva o sdružených službách dodávky zemního plynu [2]55S395 neznámo
Smlouva dodávka elektřiny [2]55S435 neznámo
Smlouva výpočetní technika [2]55S433 neznámo
Smlouva smlouva zemní plyn [2]55S450 neznámo
Smlouva dodávka výpočetní techniky [2]55S461 neznámo
Smlouva výpočetní technika [2]55S467 neznámo
Smlouva dodávka výpočetní techniky [2]55S495 neznámo
Smlouva smlouva o sdružených službách dodávky zemního plynu [2]55S518 neznámo
Smlouva smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny [2]55S519 neznámo
Smlouva dodávka výpočetní techniky [2]55S532 neznámo
Smlouva kupní smlouva [2]55S550 neznámo