Profil zadavatele: Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace

  • Název: Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace
  • IČO: 00090735
  • Adresa:
    Masarykovo náměstí 1224
    586 01 Jihlava
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_191.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Kamerové systémy
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.01.2021 22.01.2021 09:00
Záchranný archeologický výzkum při stavbě Rekonstrukce Karlova náměstí Třebíč
VZ malého rozsahu Zadáno 08.12.2020 16.12.2020 10:00
Část 3 - XRF spektrometr
podlimitní Zadáno 22.08.2019 09.09.2019 09:00
Část 2 - Ramanův spektrometr
podlimitní Zadáno 22.08.2019 09.09.2019 09:00
Část 1 - Infračervený spektrometr
podlimitní Zadáno 22.08.2019 09.09.2019 09:00
Optimalizace péče o sbírky a prezentace sbírek v Muzeu Vysočiny Jihlava – Dodávka spektrometrů
podlimitní Zadáno 22.08.2019
Muzeum Jihlava - dodávka zvlhčovačů a odvlhčovačů
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 31.10.2018 12.11.2018 12:00
Dodávka výstavních vitrín
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.06.2014 24.06.2014 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016