Profil zadavatele: Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace

  • Název: Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace
  • IČO: 00090735
  • Adresa:
    Masarykovo náměstí 1224/55
    58601 Jihlava
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_191.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Velkoformátový knižní skener
VZ malého rozsahu Zadáno 20.07.2023 04.08.2023 09:00
Údržba šindelových střech na hradě Roštejn
VZ malého rozsahu Zadáno 19.05.2023 06.06.2023 09:00
Astronomické vybavení
VZ malého rozsahu Zadáno 31.03.2023 19.04.2023 09:30
Stolní elektronový mikroskop
podlimitní Zadáno 05.12.2022 02.01.2023 09:00
Expozice Muzea Vysočiny Jihlava
nadlimitní Zadáno 03.11.2022 12.12.2022 09:00
Muzeum Vysočiny Jihlava, obnova fasád domů č. 1317/57 a 1318/58
VZ malého rozsahu Zadáno 11.05.2022 30.05.2022 09:00
Expozice „Křehká krása rašelinišť“, část 1 – Expozice
podlimitní Zadáno 05.04.2022 31.05.2022 09:00
Dodávka výstavních vitrín
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.06.2014 24.06.2014 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016