Profil zadavatele: Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

  • Název: Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
  • IČO: 00094854
  • Adresa:
    Komenského 1333
    586 01 Jihlava
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_200.html

Úvodní informace o systému
Veřejné dokumenty organizace nepřiřazené ke konkrétní zakázce v systému.
Název Popis Jméno souboru Velikost
Smlouva, její změny a dodatky
Smlouva [2]67S212 neznáma
Smlouva [2]67S278 neznáma
Smlouva [2]67S281 neznáma
Smlouva [2]67S211 neznáma
Smlouva Pojištění majetku a odpovědnosti 2014 2016. [2]67S335 neznáma
Smlouva Dodatek č. 1 k Pojistné smlouvě č. 698 053 719 2 - povinné ručení. [2]67S336 neznáma
Smlouva Dodatek č. 1 k Pojistné smlouvě č. 2271638259 - havarijní pojištění. [2]67S337 neznáma
Smlouva Smlouva o dodávkách el. energie v hladině NN [2]67S369 neznáma
Smlouva smlouva o dodávce plynu [2]67S367 neznáma
Smlouva Smlouva o sdružených dodávkách elektřiny [2]67S474 neznáma
Smlouva Smlouva o sdružených dodávkách plynu [2]67S477 neznáma
Smlouva Elektrická energie pro Kraj Vysočina v roce 2019 [2]67S559 neznáma
Smlouva K veřejné zakázce zemního plynu pro Kraj Vysočina 2019. k Veřejné zakázce Zemní plyn pro Kraj Vysočina v roce 2019 [2]67S564 neznáma
Smlouva Smlouva o sdružených dodávkách plynu [2]67S662 neznáma
Smlouva Smlouva o sdružených dodávkách elektřiny [2]67S669 neznáma
Smlouva Kupní smlouva [2]67S675 neznáma
Smlouva Smlouva o sdružených dodávkách elektřiny [2]67S774 neznáma
Smlouva Smlouva o sdružených dodávkách plynu [2]67S775 neznáma
Smlouva Personální IT technika [2]67S749 neznáma
Smlouva Oblastní galerie Vysočiny v JIhlavě [2]67S895 neznáma
Smlouva Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí nízkého napětí X Oblastní galerie Vysočiny v JIhlavě [2]67S902 neznáma
Smlouva Nákup počítačů a operačních systémů pro OGV [2]67S1067 neznáma
Smlouva licence virtuálního firewallu - OGV [2]67S1071 neznáma
Smlouva Nákup PC a OS pro Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě [2]67S1080 neznáma