Profil zadavatele: Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

  • Název: Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
  • IČO: 00094854
  • Adresa:
    Komenského 1333
    586 01 Jihlava
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_200.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
část 1 – Stavební úpravy budov Komenského 10 a Masarykovo nám. 24, Jihlava
nadlimitní Příjem nabídek 13.05.2024 14.06.2024 09:00
část 2 – Svítidla a osvětlení
nadlimitní Příjem nabídek 13.05.2024 14.06.2024 09:00
část 3 – AV technika
nadlimitní Příjem nabídek 13.05.2024 14.06.2024 09:00
Revitalizace prostor Oblastní galerie Vysočiny
nadlimitní Zadávání 13.05.2024
OGV - dodávka automobilu N1
VZ malého rozsahu Zadáno 31.01.2023 15.02.2023 10:00
OGV - dodávka automobilu II
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.08.2021 31.08.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016