Veřejné zakázky Kraje Vysočina

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Kraj Vysočina.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
SPŠ Třebíč - Žďárského 183 - rekonstrukce sociálního zařízení a šaten v pavilonu A
Střední průmyslová škola Třebíč
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.10.2022 13.10.2022 11:00
Ultrazvukové přístroje pro radiologii
Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
nadlimitní Příjem nabídek 27.09.2022 31.10.2022 13:30
Nemocnice Jihlava – Pavilon rehabilitační, následné a geriatrické péče a parkovací dům – projektová dokumentace
Kraj Vysočina
nadlimitní Příjem nabídek 27.09.2022 05.12.2022 10:00
Upgrade řídicího systému ozařovacího kompletu TERAGAM
Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
podlimitní Příjem nabídek 26.09.2022 14.10.2022 10:00
Vypracování projektové dokumentace III/11271 Meziříčko - most ev. č. 11271-2
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.09.2022 05.10.2022 09:00
Nemocnice Nové Město na Moravě - Dialýza - projektová dokumentace
Kraj Vysočina
podlimitní Příjem nabídek 23.09.2022 24.10.2022 10:00
Část 5 – Úklidové služby v prostorech PPP a SPC Žďár n. Sázavou
Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Vysočina
podlimitní Příjem nabídek 21.09.2022 12.10.2022 10:00
Část 4 – Úklidové služby v prostorech PPP a SPC Havlíčkův Brod
Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Vysočina
podlimitní Příjem nabídek 21.09.2022 12.10.2022 10:00
Část 3 – Úklidové služby v prostorech PPP a SPC Pelhřimov
Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Vysočina
podlimitní Příjem nabídek 21.09.2022 12.10.2022 10:00
Část 2 – Úklidové služby v prostorech PPP a SPC Třebíč
Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Vysočina
podlimitní Příjem nabídek 21.09.2022 12.10.2022 10:00
Část 1 – Úklidové služby v prostorech PPP a SPC Jihlava
Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Vysočina
podlimitní Příjem nabídek 21.09.2022 12.10.2022 10:00
Úklidové služby v prostorech PPP a SPC Vysočina
Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Vysočina
podlimitní Zadávání 21.09.2022
Technický dozor stavebníka 2022 VII
Kraj Vysočina
podlimitní Příjem nabídek 20.09.2022 10.10.2022 10:00
Koordinátor BOZP 2022 XI - pozemní stavby
Kraj Vysočina
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.09.2022 04.10.2022 10:00
Transportní ventilátory
Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
nadlimitní Příjem nabídek 16.09.2022 31.10.2022 13:45
všechny zakázky