Veřejné zakázky Kraje Vysočina

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Kraj Vysočina.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Úklidové služby a dodávky
Kraj Vysočina
podlimitní Příjem nabídek 16.11.2017 28.11.2017 13:00
II/152 Hrotovice - Dukovany, PD
Kraj Vysočina
nadlimitní Příjem nabídek 15.11.2017 21.12.2017 12:00
Nákup židlí
Kraj Vysočina
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.11.2017 23.11.2017 11:00
Odvoz a likvidace odpadu 2018/2019
Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
nadlimitní Příjem nabídek 13.11.2017 18.12.2017 13:00
Hematologický analyzátor
Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
nadlimitní Příjem nabídek 10.11.2017 13.12.2017 13:00
Agitátor s inkubátorem
Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
nadlimitní Příjem nabídek 10.11.2017 13.12.2017 13:00
Tiskárna pro potisk mikroskopických skel
Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
nadlimitní Příjem nabídek 10.11.2017 13.12.2017 13:00
Nátěrový a barvící automat s digitalizací
Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
nadlimitní Příjem nabídek 10.11.2017 13.12.2017 13:00
Sekvenátor NGS
Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
nadlimitní Příjem nabídek 10.11.2017 13.12.2017 13:00
Inteligentní robot pro standardizaci a automatizaci náběru a depozici kolonií připravovaných pro analýzu na hmotnostním spektrometru MALDI-TOF a HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETR MALDI-TOF
Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
nadlimitní Příjem nabídek 10.11.2017 13.12.2017 13:00
Zvýšení kvality návazné péče - Mikrobiologie a biochemie
Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
nadlimitní Příjem nabídek 10.11.2017 13.12.2017 13:00
Hemokultivační analyzátor
Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
nadlimitní Příjem nabídek 10.11.2017 13.12.2017 13:00
Tiskárna pro potisk tkáňových kazet
Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
nadlimitní Příjem nabídek 10.11.2017 13.12.2017 13:00
Myčka laboratorního nádobí
Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
nadlimitní Příjem nabídek 10.11.2017 13.12.2017 13:00
Oprava a zhodnocení 2ks soustruhů S 32/750
Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.11.2017 24.11.2017 12:00
všechny zakázky