Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Pasivní antidekubitní matrace
Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 06.11.2023 15.11.2023 09:00
Nákup vícemístného automobilu pro klienty
Domov pro seniory Mitrov, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.11.2023 21.11.2023 10:00
II/403 Urbanov - průtah
Kraj Vysočina
podlimitní Příjem nabídek 01.11.2023 08.12.2023 10:00
Koordinátor BOZP 02-2023, dopravní stavby
Kraj Vysočina
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.11.2023 23.11.2023 10:00
III/3516 Bítovčice - opěrná zeď
Kraj Vysočina
podlimitní Příjem nabídek 01.11.2023 18.12.2023 10:00
Technický dozor stavebníka 03-2023, dopravní stavby
Kraj Vysočina
podlimitní Hodnocení 01.11.2023 28.11.2023 10:00
Defibrilátory s monitorem
Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
nadlimitní Vyhodnoceno 31.10.2023 30.11.2023 08:00
Gymnázium Jihlava - Vestavba učeben v půdním prostoru - projektová dokumentace
Kraj Vysočina
VZ malého rozsahu Zadáno 31.10.2023 10.11.2023 10:00
Firewallové řešení
Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 31.10.2023 13.11.2023 13:00
Vypracování projektové dokumentace II/152 Rácovice – most. ev. č. 152 - 014
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Hodnocení 31.10.2023 09.11.2023 10:00
Muzeum Vysočiny Pelhřimov - Společný depozitář v Pelhřimově
Kraj Vysočina
nadlimitní Příjem nabídek 30.10.2023 20.12.2023 10:00
HW vybavení pro podporu nemocničního informačního systému
Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
nadlimitní Vyhodnoceno 27.10.2023 27.11.2023 08:00
Monitorovací systém pro interní oddělení
Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
nadlimitní Vyhodnoceno 27.10.2023 27.11.2023 08:00
Dialyzační pracoviště Nemocnice Jihlava
Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
nadlimitní Hodnocení 27.10.2023 28.11.2023 10:00
CNC pálící stroj (plazma) s filtrační jednotkou
Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava
VZ malého rozsahu Zadáno 26.10.2023 09.11.2023 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016