Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dílčí dodávky spotřebního materiálu pro hojení ran metodou podtlakové zaplavovací terapie včetně výpůjčky přístrojů pro podtlakovou zaplavovací terapii
Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
nadlimitní Zadáno 08.04.2024 19.04.2024 10:00
SPŠT - Výměna trafostanice v areálu Ždárského 183
Střední průmyslová škola Třebíč
VZ malého rozsahu Zadáno 06.04.2024 17.04.2024 11:30
Dupilumab
Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
nadlimitní Zadáno 05.04.2024 23.04.2024 08:00
Edukační centrum a zázemí Muzea Vysočiny Jihlava
Kraj Vysočina
podlimitní Příjem nabídek 05.04.2024 31.05.2024 10:00
Předběžná tržní konzultace - Dodávka OOPP pro členy výjezdových skupin a operátory ZOS ZZS KV
Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.04.2024 18.04.2024 23:59
ZŠ a PŠ Havlíčkův Brod - Rekonstrukce elektroinstalace
Kraj Vysočina
VZ malého rozsahu Zadáno 03.04.2024 18.04.2024 10:00
Koordinátor BOZP 2024 V
Kraj Vysočina
podlimitní Hodnocení 03.04.2024 23.04.2024 10:00
Technický dozor stavebníka 2024 VI
Kraj Vysočina
nadlimitní Hodnocení 02.04.2024 09.05.2024 10:00
Bezjehlový injekční ventil s membránou
Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
nadlimitní Zadávání 28.03.2024 22.04.2024 10:00
Dodávka kameniva 4/8 z lomu Polnička pro CM Žďár nad Sázavou
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 28.03.2024 28.03.2024 11:15
Dodávka kameniva 2/4 z lomu Polnička pro CM Žďár nad Sázavou
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 28.03.2024 28.03.2024 11:00
III/41012, Knínice - Bohusoudov
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 28.03.2024 09.04.2024 09:00
Backup server a magnetopásková knihovna
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 28.03.2024 08.04.2024 11:00
III/4034, Malé průtah
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 27.03.2024 08.04.2024 10:00
Dodávka světelné jevištní techniky - 6 kusů předních PC svítidel na Velké scéně HDJ, Komenského 24
Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 27.03.2024 12.04.2024 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016