Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací
Kraj Vysočina
nadlimitní Zadáno 08.09.2013 09.09.2013 13:00
Pronájem telefonní ústředny Krajského úřadu Kraje Vysočina
Kraj Vysočina
VZ malého rozsahu Zadáno 05.09.2013 06.09.2013 13:00
Pořízení nástroje pro elektronické zadávání veřejných zakázek
Kraj Vysočina
VZ malého rozsahu Zadáno 02.09.2013
Vydávání novin Kraj Vysočina včetně realizace jejich multimediálního obsahu
Kraj Vysočina
nadlimitní Zadáno 20.06.2013 21.06.2013 09:00
Oprava dlažby - átrium
Domov mládeže a Školní jídelna Jihlava
VZ malého rozsahu Zadáno 30.04.2013 31.05.2013 00:00
Oprava dlažby - vstup do domova mládeže
Domov mládeže a Školní jídelna Jihlava
VZ malého rozsahu Zadáno 30.04.2013 31.05.2013 00:00
Oprava příjezdové komunikace
Domov mládeže a Školní jídelna Jihlava
VZ malého rozsahu Zadáno 30.04.2013 31.05.2013 00:00
Oprava sociálního zařízení
Domov mládeže a Školní jídelna Jihlava
VZ malého rozsahu Zadáno 30.04.2013 31.05.2013 00:00
Celoroční dodávky nafty pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
nadlimitní Zadáno 17.04.2013 09.07.2013 00:00
Pronájem šedého optického vlákna
Kraj Vysočina
VZ malého rozsahu Zadáno 04.04.2013 05.04.2013 12:00
Veřejná zakázka na dodávku zařízení pro projekt Od myšlenky k výrobku
Kraj Vysočina
nadlimitní Zadáno 24.03.2013 25.03.2013 10:00
Zpravodaj a Věstník
Kraj Vysočina
VZ malého rozsahu Zadáno 05.02.2013 06.02.2013 09:00
Systém hromadného svolávání Kraje Vysočina
Kraj Vysočina
podlimitní Zadáno 11.09.2012 12.09.2012 10:00
Výběr poradce v oblasti veřejných zakázek
Kraj Vysočina
nadlimitní Zadáno 16.05.2012 17.05.2012 10:00
Propagační předměty
Kraj Vysočina
nadlimitní Zadáno 29.04.2012 30.04.2012 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016