Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
II/404, křiž. III/4045 - Komárovice
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.04.2024 19.04.2024 09:00
Nákup vícemístného automobilu pro klienty
Domov pro seniory Mitrov, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.04.2024 22.04.2024 10:00
Technický dozor stavebníka 2024 V
Kraj Vysočina
nadlimitní Příjem nabídek 10.04.2024 14.05.2024 10:00
Dětský domov Rovečné - Rekonstrukce ÚT
Kraj Vysočina
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.04.2024 23.04.2024 10:00
Vypracování projektové dokumentace Revitalizace areálu CM Moravské Budějovice
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.04.2024 17.04.2024 13:00
Vypracování projektové dokumentace Revitalizace provozní budovy CM Chotěboř
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.04.2024 17.04.2024 09:00
Dodávka reagencií a spotřebního materiálu včetně bezplatné výpůjčky 2 kusů hematologických analyzátorů
Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
podlimitní Příjem nabídek 09.04.2024 30.04.2024 10:00
Střední odborná škola Nové Město na Moravě - Rekonstrukce zázemí autoškoly a rekonstrukce ZTI
Kraj Vysočina
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.04.2024 19.04.2024 10:00
Dílčí dodávky spotřebního materiálu pro hojení ran metodou podtlakové zaplavovací terapie včetně výpůjčky přístrojů pro podtlakovou zaplavovací terapii
Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
nadlimitní Zadávání 08.04.2024 19.04.2024 10:00
SPŠT - Výměna trafostanice v areálu Ždárského 183
Střední průmyslová škola Třebíč
VZ malého rozsahu Zadáno 06.04.2024 17.04.2024 11:30
Edukační centrum a zázemí Muzea Vysočiny Jihlava
Kraj Vysočina
podlimitní Příjem nabídek 05.04.2024 31.05.2024 10:00
Předběžná tržní konzultace - Dodávka OOPP pro členy výjezdových skupin a operátory ZOS ZZS KV
Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.04.2024 18.04.2024 23:59
ZŠ a PŠ Havlíčkův Brod - Rekonstrukce elektroinstalace
Kraj Vysočina
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.04.2024 18.04.2024 10:00
Koordinátor BOZP 2024 V
Kraj Vysočina
podlimitní Hodnocení 03.04.2024 23.04.2024 10:00
Technický dozor stavebníka 2024 VI
Kraj Vysočina
nadlimitní Příjem nabídek 02.04.2024 09.05.2024 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016