Veřejná zakázka: Ultrazvukový přístroj pro gastroenterologickou ambulanci

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 12021
Systémové číslo: P24V00000252
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 07.06.2024
Nabídku podat do: 25.06.2024 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Ultrazvukový přístroj pro gastroenterologickou ambulanci
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je:
- dodávka 1 ks ultrazvukového přístroje nejvyšší třídy, jeho součástí a příslušenství, a to dle technické specifikace uvedené v příloze č. 1 Výzvy k podání nabídek, vč. jeho instalace a uvedení do provozu,
- zaškolení obsluhy v rámci instalace dle zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích, a zaškolení obsluhy všech zadavatelem určených pracovníků (5 osob) na dodaném a nainstalovaném zařízení v Nemocnici Pelhřimov, přičemž veškerá zaškolení budou provedena česky mluvícím aplikačním specialistou,
- poskytování záručního servisu dodaného přístroje, jeho součástí a příslušenství po celou záruční dobu v délce min. 24 měsíců ode dne jeho převzetí zadavatelem,

a to tak, aby uvedený předmět byl plně funkční a mohl být plně využíván ke svému účelu popsanému v zadávací dokumentaci veřejné zakázky.

Další informace o předmětu veřejné zakázky jsou vyjádřeny v níže uvedené Výzvě k podání nabídek a jejích přílohách.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Kraj Vysočina
 • Pelhřimov

Zadavatel

 • Úřední název: Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace
 • IČO: 00511951
 • Poštovní adresa:
  Slovanského bratrství 710
  393 01 Pelhřimov

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-vysocina.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy