Veřejné zakázky Kraje Vysočina

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Kraj Vysočina.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka robotického ramene
Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.01.2022 03.02.2022 10:00
Dětský domov Jemnice – Napojení bytů na stávající ČOV Budkov
Kraj Vysočina
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.01.2022 02.02.2022 10:00
Odvoz a likvidace nebezpečného odpadu
Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.01.2022 03.02.2022 13:00
II/345 Golčův Jeníkov – Ždírec nad Doubravou, propustky, 345-039P Bílek
Kraj Vysočina
podlimitní Příjem nabídek 18.01.2022 09.02.2022 09:00
Dodávka profesionálních praček a sušiček v rámci projektů transformace
Kraj Vysočina
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.01.2022 28.01.2022 11:00
Dopravní služby
Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
nadlimitní Příjem nabídek 17.01.2022 21.02.2022 09:00
Dětský domov Senožaty - Oprava ÚT a zateplení
Kraj Vysočina
podlimitní Příjem nabídek 13.01.2022 15.02.2022 10:00
Rámcová dohoda na dodávku kancelářských potřeb a vybraných položek papírové hygieny
Kraj Vysočina
nadlimitní Příjem nabídek 12.01.2022 22.02.2022 11:00
Audiometrická komora
Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.01.2022 02.02.2022 08:00
Vybavení operačních sálů - inventář II
Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
nadlimitní Příjem nabídek 07.01.2022 07.02.2022 09:00
Dodávka reagencií a spotřebního materiálu včetně výpůjčky automatických koagulometrů
Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
podlimitní Příjem nabídek 06.01.2022 26.01.2022 09:00
Koordinátor BOZP 01-2022, dopravní stavby
Kraj Vysočina
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.01.2022 24.01.2022 10:00
Technický dozor stavebníka 01-2022, dopravní stavby
Kraj Vysočina
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.01.2022 24.01.2022 10:00
Rekonstrukce původní solné haly na CM JI
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.01.2022 19.01.2022 09:00
Edukační centrum a zázemí Muzea Jihlava - projektová dokumentace
Kraj Vysočina
podlimitní Hodnocení 03.01.2022 24.01.2022 10:00
všechny zakázky