Veřejné zakázky Kraje Vysočina

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Kraj Vysočina.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
III/40615 Dobrá Voda - most ev.č. 40615-1 a III/40614 Mrákotín průtah
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
podlimitní Příjem nabídek 29.11.2023 15.12.2023 09:00
III/12824 Mnich – most ev. č. 12824-1
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
podlimitní Příjem nabídek 29.11.2023 15.12.2023 09:00
Pečivo (1.1.2024-30.6.2024)
Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.11.2023 07.12.2023 09:00
Upgrade, servis a podpora informačního systému FaMa+
Kraj Vysočina
nadlimitní Příjem nabídek 27.11.2023 03.01.2024 09:00
Servis a podpora informačního systému QI
Kraj Vysočina
nadlimitní Příjem nabídek 27.11.2023 03.01.2024 09:00
Sítnicový laser
Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.11.2023 08.12.2023 10:00
II/151 – Radkovice u Budče – most ev. č. 151-013
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
podlimitní Příjem nabídek 24.11.2023 13.12.2023 10:00
Dodávka spotřebního materiálu pro defibrilátory Tempus
Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.11.2023 11.12.2023 13:00
Dodávka jednorázových lůžkovin
Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.11.2023 11.12.2023 13:00
Obměna komunikačního systému sestra – pacient
Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
podlimitní Příjem nabídek 24.11.2023 18.12.2023 08:00
Transportní lůžka
Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.11.2023 06.12.2023 10:00
III/3503 Šlapanov – propustek ev.č. 3503-1P
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
podlimitní Příjem nabídek 23.11.2023 12.12.2023 09:00
II/346 Chotěboř – ul. Fominova
Kraj Vysočina
podlimitní Příjem nabídek 22.11.2023 21.12.2023 10:00
Koordinátor BOZP 03-2023, dopravní stavby
Kraj Vysočina
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.11.2023 06.12.2023 10:00
Technický dozor stavebníka 04-2023, dopravní stavby
Kraj Vysočina
podlimitní Příjem nabídek 22.11.2023 11.12.2023 10:00
všechny zakázky