Veřejné zakázky Kraje Vysočina

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Kraj Vysočina.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.28 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Plastové kontejnery na použité jehly
Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.09.2018 10.10.2018 10:00
Obalový materiál
Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.09.2018 03.10.2018 10:00
Domov pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova - rekonstrukce stavebních konstrukcí, silnoproudých a slaboproudých rozvodů
Kraj Vysočina
podlimitní Příjem nabídek 20.09.2018 10.10.2018 10:00
SPŠ Třebíč - rekonstrukce ZTI, vstupů a elektroinstalace
Kraj Vysočina
podlimitní Příjem nabídek 19.09.2018 10.10.2018 10:30
Muzeum Vysočiny Pelhřimov - stavební a restaurátorské úpravy kaple Panny Marie Bolestné
Kraj Vysočina
podlimitní Příjem nabídek 19.09.2018 10.10.2018 11:00
Přístroje pro intenzivní medicínu
Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
podlimitní Příjem nabídek 18.09.2018 12.10.2018 11:00
Hemokultivační přístroj
Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.09.2018 24.09.2018 10:00
Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce prosklených stěn Gyn - por. pavilonu
Kraj Vysočina
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.09.2018 25.09.2018 13:00
Boxy mrazící 2018
Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
nadlimitní Příjem nabídek 13.09.2018 15.10.2018 13:30
Centrifugy chlazené 2018
Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
nadlimitní Příjem nabídek 13.09.2018 15.10.2018 13:45
Mikroskopy pro laboratoře
Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
nadlimitní Příjem nabídek 13.09.2018 15.10.2018 13:15
Nemocnice Pelhřimov - Výdejna léků
Kraj Vysočina
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.09.2018 24.09.2018 13:00
Vybavení dětského pavilonu
Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
podlimitní Příjem nabídek 12.09.2018 01.10.2018 13:30
Komplexní úklidové služby pro NEMJI
Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
nadlimitní Příjem nabídek 11.09.2018 17.10.2018 13:00
Zimní pneumatiky pro vozidla, přívěsy a stavební stroje
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
podlimitní Příjem nabídek 10.09.2018 27.09.2018 09:00
všechny zakázky