Profil zadavatele: Kraj Vysočina

  • Název: Kraj Vysočina
  • IČO: 70890749
  • Adresa:
    Žižkova 1882/57
    58601 Jihlava
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 490891

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Chytré kiosky - Software
VZ malého rozsahu Uzavřeno 10.11.2014 10.11.2014 12:00
Aktualizace digitální mapy sítě pozemních komunikací Global Network pod dobu pěti let
VZ malého rozsahu Uzavřeno 23.10.2014 23.10.2014 08:00
Servis klimatizační technologie Kraje Vysočina
VZ malého rozsahu Zadáno 09.10.2014 22.10.2014 13:00
Variantní připojení Policie ČR - Dálniční oddělení Velký Beranov
VZ malého rozsahu Zadáno 07.10.2014 22.10.2014 12:00
Portál digitálního kulturního dědictví
podlimitní Zadáno 24.09.2014 20.10.2014 13:00
Virtualizované desktopy (opakované vyhlášení)
nadlimitní Zadáno 11.09.2014 03.11.2014 13:00
IS pro OŘ ZZS a související technologie
nadlimitní Zadáno 21.07.2014 08.10.2014 11:00
Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina
nadlimitní Zadáno 21.07.2014 14.10.2014 13:00
Služby servisní podpory systému eMeDocS
podlimitní Zadáno 11.06.2014 20.06.2014 09:00
Dodávka - 6000 ks výtisků knihy pro děti O Konvalince a Kapradníčkovi, autor: Kateřina Boušová, ISBN: 978-80-905629-1-2
VZ malého rozsahu Zadáno 09.06.2014 10.06.2014 00:00
Realizace projektu Kraj Vysočina - řešení zadluženosti v Kraji Vysočina
VZ malého rozsahu Zadáno 26.05.2014 27.05.2014 08:00
Propagační předměty
nadlimitní Zadáno 01.04.2014 02.04.2014 09:00
Pomocník vykazování diagnóz
VZ malého rozsahu Zadáno 03.03.2014
Překladatelské služby
VZ malého rozsahu Zadáno 24.11.2013 25.11.2013 08:30
Systémová podpora softwarových produktů Esri
podlimitní Zadáno 29.09.2013 30.09.2013 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016