Profil zadavatele: Kraj Vysočina

  • Název: Kraj Vysočina
  • IČO: 70890749
  • Adresa:
    Žižkova 57
    587 33 Jihlava
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 490891
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://extranet.kr-vysocina.cz/vz/profil/70890749

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
II/602 Ruda - průtah, PD
VZ malého rozsahu Zadáno 20.09.2017 27.09.2017 15:00
II/602 Jihlava – most ev. č. 602-043
nadlimitní Zadáno 19.09.2017 06.12.2017 13:00
Propagační předměty 008
nadlimitní Zadáno 15.09.2017 26.09.2017 12:30
Zajištění činností technického dozoru stavebníka - Úspory energií - Nemocnice Jihlava
VZ malého rozsahu Uzavřeno 11.09.2017 11.09.2017 11:00
Zajištění činností technického dozoru stavebníka - Úspory energií - ZZS Kraje Vysočina
VZ malého rozsahu Uzavřeno 11.09.2017 11.09.2017 11:00
Zajištění výkonu činností koordinátora BOZP - Úspory energií - Nemocnice Jihlava
VZ malého rozsahu Uzavřeno 11.09.2017 11.09.2017 11:00
Zajištění výkonu činností koordinátora BOZP - Úspory energií - ZZS Kraje Vysočina
VZ malého rozsahu Uzavřeno 11.09.2017 11.09.2017 10:00
ÚSP Nové Syrovice - rekonstrukce stavebních konstrukcí
podlimitní Zadáno 01.09.2017 16.10.2017 13:00
II/406 Dvorce - Telč, 2. stavba (Studnice – Telč), PD
nadlimitní Zadáno 24.08.2017 02.10.2017 13:00
III/3494 Uhřínov – průtah v km 5,228 – 5,886
podlimitní Zadáno 22.08.2017 08.09.2017 10:00
II/353 Nové Veselí - obchvat, PD
nadlimitní Zadáno 14.08.2017 21.09.2017 13:00
Efektivní výkon veřejné správy prostřednictvím modulů Gordic GINIS - řízené schvalování
VZ malého rozsahu Uzavřeno 10.08.2017 10.08.2017 16:00
Licence k počítačovému programu AuditPro
VZ malého rozsahu Uzavřeno 08.08.2017 08.08.2017 12:00
Nemocnice Havlíčkův Brod - stavební úpravy pro magnetickou rezonanci
podlimitní Zadáno 25.07.2017 14.08.2017 13:00
Úpravy stáje pro výkrm prasat
podlimitní Zadáno 21.07.2017 23.10.2017 12:45
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016