Profil zadavatele: Kraj Vysočina

  • Název: Kraj Vysočina
  • IČO: 70890749
  • Adresa:
    Žižkova 57
    587 33 Jihlava
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 490891
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://extranet.kr-vysocina.cz/vz/profil/70890749

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
III/12924 Humpolec – ul. Lnářská
podlimitní Zadáno 04.03.2016 23.03.2016 13:00
Krajská knihovna Vysočiny - budova KKV - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 02.03.2016 02.03.2016 00:00
Nemocnice Pelhřimov - Rekonstrukce VZT
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2016 08.03.2016 12:00
ÚSP Syrovice_rekonstrukce konstrukcí
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2016 11.03.2016 13:00
Gymnázium Žďár nad Sázavou - Rekonstrukce elektroinstalace
podlimitní Zadáno 23.02.2016 21.03.2016 13:00
Zajištění kopírovacích služeb
VZ malého rozsahu Uzavřeno 22.02.2016 22.02.2016 14:00
SŠ PTA Jihlava - rekonstrukce inženýrských sítí, Školní
podlimitní Zadáno 20.02.2016 10.03.2016 11:00
II/351 Třebíč – most ev. č. 351-024 a II/351 Třebíč - úprava křiž. s ul. Jihlavská Brána po křiž. I/23
podlimitní Zadáno 12.02.2016 14.03.2016 14:00
Gymnázium a SG Nové Město na Moravě - rekonstrukce elektroinstalace a ZTI
podlimitní Zadáno 11.02.2016 14.03.2016 13:00
Tisk brožury Řemesla na vysočině
VZ malého rozsahu Zadáno 08.02.2016 16.02.2016 10:00
Gymn, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou - Oprava fasády Husovo nám.1
podlimitní Zadáno 05.02.2016 22.02.2016 13:00
II/150 Okrouhlice - most evid. číslo 150-022
podlimitní Zadáno 04.02.2016 23.03.2016 14:00
Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic - DPS
VZ malého rozsahu Zadáno 30.01.2016 09.02.2016 11:00
II/602 Jihlava – JV obchvat
podlimitní Zadáno 27.01.2016 15.02.2016 13:00
SŠ PTA Jihlava – Oprava střechy k J. Masaryka
VZ malého rozsahu Zadáno 22.01.2016 01.02.2016 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016