Profil zadavatele: Kraj Vysočina

  • Název: Kraj Vysočina
  • IČO: 70890749
  • Adresa:
    Žižkova 1882/57
    58601 Jihlava
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 490891

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Technický dozor stavebníka III/3928 Velká Bíteš - rekonstrukce násypu
VZ malého rozsahu Zadáno 14.05.2021 26.05.2021 10:00
Badatelské sady pro žáky 3. ročníku ZŠ
VZ malého rozsahu Zadáno 12.05.2021 03.06.2021 15:00
Koordinátor BOZP III/3928 Velká Bíteš – rekonstrukce násypu
VZ malého rozsahu Zadáno 07.05.2021 20.05.2021 10:00
II/348 Dobronín - průtah, PD
VZ malého rozsahu Zadáno 05.05.2021 18.05.2021 10:00
Technický dozor stavebníka na akci "Horácké divadlo Jihlava - oprava střechy, Komenského 22"
VZ malého rozsahu Uzavřeno 04.05.2021 04.05.2021 09:00
Technický dozor stavebníka na akci "SŠ PTA Jihlava - přístavba učeben Polenská"
VZ malého rozsahu Uzavřeno 04.05.2021 04.05.2021 09:00
Technický dozor stavebníka na akci "Střední odborná škola Nové Město na Moravě - Rekonstrukce ZTI Petrovice"
VZ malého rozsahu Uzavřeno 22.04.2021 22.04.2021 07:00
Technický dozor stavebníka na akci "VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem - Rekonstrukce kotelny domova mládeže"
VZ malého rozsahu Uzavřeno 22.04.2021 22.04.2021 07:00
II/387 Koroužné, opěrná zeď, PD
VZ malého rozsahu Zadáno 14.04.2021 28.04.2021 10:00
Technický dozor stavebníka na akci "Domov Jeřabina Pelhřimov - DZR Horní Cerekev"
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.04.2021 12.04.2021 07:00
Technický dozor stavebníka na akci "Nemocnice Havlíčkův Brod - Stavební úpravy hlavní budovy"
VZ malého rozsahu Uzavřeno 07.04.2021 07.04.2021 08:00
Odstraňování nepovolených reklamních zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 01.04.2021 19.04.2021 16:00
III/3516 Bítovčice – opěrná zeď, PD
VZ malého rozsahu Zadáno 31.03.2021 21.04.2021 12:00
Technický dozor stavebníka 03-2021, dopravní stavby
podlimitní Zadáno 29.03.2021 19.04.2021 10:00
Koordinátor BOZP 03-2021, dopravní stavby
podlimitní Zadáno 26.03.2021 19.04.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016