Profil zadavatele: Kraj Vysočina

  • Název: Kraj Vysočina
  • IČO: 70890749
  • Adresa:
    Žižkova 57
    587 33 Jihlava
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 490891
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://extranet.kr-vysocina.cz/vz/profil/70890749

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací
nadlimitní Zadáno 03.05.2016 18.08.2016 14:00
Zajištění aktivit v rámci akce "Bezpečná Vysočina" a "Rok řemesel na Vysočině"
VZ malého rozsahu Zadáno 02.05.2016 09.05.2016 10:00
II/392 Velké Meziříčí – Tasov
podlimitní Zadáno 15.04.2016 18.05.2016 14:00
Část I - Dodávka elektřiny v hladině VN
nadlimitní Zadáno 14.04.2016 08.07.2016 11:00
Část I - Dodávka zemního plynu (maloodběr)
nadlimitní Zadáno 14.04.2016 08.07.2016 11:30
Část II - Dodávka elektřiny v hladině NN
nadlimitní Zadáno 14.04.2016 08.07.2016 11:00
Část II - Dodávka zemního plynu (středoodběr a velkoodběr)
nadlimitní Zadáno 14.04.2016 08.07.2016 11:30
Dodávky elektrické energie pro Kraj Vysočina v roce 2017
nadlimitní Zadáno 14.04.2016 08.07.2016 11:00
Dodávky zemního plynu pro Kraj Vysočina v roce 2017
nadlimitní Zadáno 14.04.2016 08.07.2016 11:30
Domov pro seniory Mitrov – rekonstrukce ČOV
VZ malého rozsahu Zadáno 14.04.2016 25.04.2016 13:00
Výkon autorského dozoru 01-2016, dopravní stavby
VZ malého rozsahu Zadáno 14.04.2016 21.04.2016 11:00
Horácké divadlo Jihlava – divadelní kavárna, zkušebna - DPS
VZ malého rozsahu Zadáno 11.04.2016 19.04.2016 11:00
PD-07-2016, komunikace
nadlimitní Zadáno 31.03.2016 18.05.2016 13:00
SOŠ a SOU Pelhřimov - Oprava oken, Růžová
podlimitní Zadáno 31.03.2016 20.04.2016 12:00
ROWANet - připojení města Telč
VZ malého rozsahu Zadáno 24.03.2016 08.04.2016 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016