Profil zadavatele: Kraj Vysočina

  • Název: Kraj Vysočina
  • IČO: 70890749
  • Adresa:
    Žižkova 1882/57
    58601 Jihlava
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 490891

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
BOZP - Domov pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova - rekonstrukce stavebních konstrukcí, silnoproudých a slaboproudých rozvodů
nadlimitní Zadáno 20.09.2018 05.10.2018 10:00
BOZP - SPŠ Třebíč - rekonstrukce ZTI, vstupů a elektroinstalace
nadlimitní Zadáno 20.09.2018 05.10.2018 10:00
SPŠ Třebíč - rekonstrukce ZTI, vstupů a elektroinstalace
podlimitní Zadáno 19.09.2018 10.10.2018 10:30
Muzeum Vysočiny Pelhřimov - stavební a restaurátorské úpravy kaple Panny Marie Bolestné
podlimitní Zadáno 19.09.2018 16.10.2018 12:00
Nemocnice Pelhřimov - Pavilon dětského, gyn.-por. a neuro. oddělení - projektová dokumentace
nadlimitní Zadáno 06.09.2018 23.10.2018 11:00
PPP a SPC Vysočina - Rekonstrukce pavilonu D v areálu Nemocnice Třebíč - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 05.09.2018 17.09.2018 11:00
Domov ve Věži - Komunitní bydlení 2 - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 27.08.2018 10.09.2018 11:00
Projektová dokumentace k projektu na podporu biodiverzity – Hodíškovský rybník II
VZ malého rozsahu Zadáno 22.08.2018 27.09.2018 11:00
II/405 Brtnice - obchvat, PD
podlimitní Zadáno 20.08.2018 05.09.2018 14:00
II/387 křiž. s I/19 – hr. kraje, Ujčov most ev. č. 387 - 011, PD
VZ malého rozsahu Zadáno 17.08.2018 30.08.2018 11:00
Technologické centrum Kraje Vysočina 2016 - infrastruktura 3
nadlimitní Zadáno 09.08.2018 25.09.2018 11:00
Nemocnice Třebíč-Rekonstrukce TS1 a náhradního zdroje
VZ malého rozsahu Zadáno 08.08.2018 20.08.2018 11:00
VOŠ a SŠV, zem. a zdrav. Třebíč - rekonstrukce stavebních konstrukcí, elektroinstalace a venkovní kanalizace
podlimitní Zadáno 02.08.2018 22.08.2018 13:00
Automobily účelové - vozidla pro kontrolu silniční dopravy
podlimitní Zadáno 01.08.2018 31.08.2018 12:00
Gymnázium a SG Nové Město na Moravě - Oprava krovu
VZ malého rozsahu Zadáno 31.07.2018 20.08.2018 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016