Profil zadavatele: Kraj Vysočina

  • Název: Kraj Vysočina
  • IČO: 70890749
  • Adresa:
    Žižkova 57
    587 33 Jihlava
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 490891
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://extranet.kr-vysocina.cz/vz/profil/70890749

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
II/129, II/347 Humpolec - okružní křižovatka (U Vodaku), PD
podlimitní Zadáno 17.07.2017 09.08.2017 13:00
Datové linky ROWANet
nadlimitní Zadáno 13.07.2017 28.08.2017 11:00
Datové linky ROWANet - lokalita Humpolec
nadlimitní Zadáno 13.07.2017 28.08.2017 11:00
Datové linky ROWANet - lokalita Telč
nadlimitní Zadáno 13.07.2017 28.08.2017 11:00
Datové linky ROWANet - lokalita Velká Bíteš
nadlimitní Zadáno 13.07.2017 28.08.2017 11:00
Úspory energií - Nemocnice Jihlava
podlimitní Zadáno 12.07.2017 31.07.2017 12:00
Úspory energií - ZZS Kraje Vysočina
podlimitní Zadáno 12.07.2017 02.08.2017 13:00
Transformace Domov Háj IV. - Polyfunkční komunitní centrum Golčův Jeníkov - Projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.07.2017 12.07.2017 00:00
Technický dozor investora - expozice hradu Roštejn
VZ malého rozsahu Zadáno 11.07.2017 26.07.2017 11:00
Transformace Domova Háj I. - Světlá nad Sázavou
VZ malého rozsahu Zadáno 05.07.2017 18.07.2017 10:00
Vyhodnocení vlivů "Územní energetické koncepce Kraje Vysočina- aktualizace 2017" na životní prostředí a veřejné zdraví
VZ malého rozsahu Zadáno 03.07.2017 20.07.2017 11:00
Dodávka monitorovacích zařízení - projekt Monitoring cyklistů a pěších v rámci páteřní sítě cyklotras a cyklostezek v Kraji Vysočina – etapa II
VZ malého rozsahu Zadáno 29.06.2017 17.07.2017 11:00
Část II: Fotoelektrický jev
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2017 13.07.2017 13:00
ČÁST III: ANALÝZA ELEKTRONOVÉHO PAPRSKU
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2017 13.07.2017 13:00
ČÁST IV. Reflexní ATR měřící nástavec k FTIR spektrometru Nicolet iS5
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2017 13.07.2017 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016