Profil zadavatele: Kraj Vysočina

  • Název: Kraj Vysočina
  • IČO: 70890749
  • Adresa:
    Žižkova 57
    587 33 Jihlava
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 490891
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://extranet.kr-vysocina.cz/vz/profil/70890749

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 8. stavba, úsek č. 2, PD
podlimitní Zadáno 11.06.2016 07.07.2016 12:30
II/602 Jihlava – most ev.č. 602-043 (Brněnský), PD
podlimitní Zadáno 03.06.2016 24.06.2016 12:30
II/406 Telč – hr.kraje, PD
podlimitní Zadáno 28.05.2016 20.06.2016 13:00
Gymnázium Velké Meziříčí - rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 20.05.2016 30.05.2016 13:00
Nemocnice Jihlava - rekonstrukce pavilonu interny - DSP
podlimitní Zadáno 20.05.2016 14.06.2016 15:00
Programátorské práce - přepracování systému eDotace
VZ malého rozsahu Zadáno 20.05.2016 10.06.2016 12:00
Podpora TCK Kraje Vysočina a dalších systémů
nadlimitní Zadáno 19.05.2016 11.07.2016 12:00
Část II - Pojištění vozidel
nadlimitní Zadáno 03.05.2016 15.08.2016 12:30
Část I - Pojištění majetku a odpovědnosti za způsobenou újmu
nadlimitní Zadáno 03.05.2016 18.08.2016 14:00
Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací
nadlimitní Zadáno 03.05.2016 18.08.2016 14:00
Zajištění aktivit v rámci akce "Bezpečná Vysočina" a "Rok řemesel na Vysočině"
VZ malého rozsahu Zadáno 02.05.2016 09.05.2016 10:00
Část I - Dodávka elektřiny v hladině VN
nadlimitní Zadáno 14.04.2016 08.07.2016 11:00
Část I - Dodávka zemního plynu (maloodběr)
nadlimitní Zadáno 14.04.2016 08.07.2016 11:30
Část II - Dodávka elektřiny v hladině NN
nadlimitní Zadáno 14.04.2016 08.07.2016 11:00
Část II - Dodávka zemního plynu (středoodběr a velkoodběr)
nadlimitní Zadáno 14.04.2016 08.07.2016 11:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016