Profil zadavatele: Kraj Vysočina

  • Název: Kraj Vysočina
  • IČO: 70890749
  • Adresa:
    Žižkova 1882/57
    58601 Jihlava
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 490891

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nové webové stránky Kraje Vysočina
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2020 10.07.2020 09:00
Zemní plyn pro Kraj Vysočina v roce 2021
nadlimitní Zadáno 14.06.2020 21.07.2020 11:00
Elektrická energie pro Kraj Vysočina v roce 2021
nadlimitní Zadáno 14.06.2020 21.07.2020 09:00
ZZS KV – vybavení lezecké stěny II
VZ malého rozsahu Zadáno 10.06.2020 23.06.2020 10:00
II/403 Jestřebí - průtah, PD
VZ malého rozsahu Zadáno 10.06.2020 23.06.2020 12:00
Nemocnice Třebíč - stavební úpravy 1. NP pavilonu U - PDSP
VZ malého rozsahu Zadáno 10.06.2020 22.06.2020 10:00
ZZS KV – nábytkové vybavení
VZ malého rozsahu Zadáno 09.06.2020 22.06.2020 10:00
Muzeum Vysočiny Pelhřimov - Hrad Kámen, rekonstrukce elektroinstalace, stavební úpravy
VZ malého rozsahu Zadáno 09.06.2020 22.06.2020 10:00
Nákup 3000 Ks respirátorů FFP3
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2020 01.06.2020 15:00
BOZP - Nemocnice Pelhřimov - stavební úpravy budovy č.p. 710
nadlimitní Zadáno 01.06.2020 17.06.2020 10:00
TDS na akci: "Dětský domov Telč - Oprava vytápění skupiny A"
VZ malého rozsahu Uzavřeno 26.05.2020 26.05.2020 12:00
Gymnázium a OA Pelhřimov - Oprava elektroinstalace na OA
VZ malého rozsahu Zadáno 26.05.2020 05.06.2020 10:00
SPŠ a SOU Pelhřimov, Friedova - Oprava elektroinstalace
VZ malého rozsahu Zadáno 26.05.2020 05.06.2020 10:00
Gymnázium a OA Pelhřimov - Oprava hydroizolací na OA
podlimitní Zadáno 26.05.2020 23.06.2020 10:00
Technický dozor stavebníka 2020 VII
nadlimitní Zadáno 26.05.2020 30.06.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016