Profil zadavatele: Kraj Vysočina

  • Název: Kraj Vysočina
  • IČO: 70890749
  • Adresa:
    Žižkova 1882/57
    58601 Jihlava
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 490891

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina pro přechodné období od roku 2019 – Výběrová oblast č. 4
nadlimitní Zadáno 27.09.2019 11.10.2019 17:00
Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina pro přechodné období od roku 2019 – Výběrová oblast č. 5
nadlimitní Zadáno 27.09.2019 11.10.2019 17:00
Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina pro přechodné období od roku 2019 – Výběrová oblast č. 6
nadlimitní Zadáno 27.09.2019 11.10.2019 17:00
Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina pro přechodné období od roku 2019 – Výběrová oblast č. 7
nadlimitní Zadáno 27.09.2019 11.10.2019 17:00
Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina pro přechodné období od roku 2019 – Výběrová oblast č. 8
nadlimitní Zadáno 27.09.2019 11.10.2019 17:00
OA a HŠ Třebíč – rekonstrukce pro kadeřnictví
VZ malého rozsahu Zadáno 28.08.2019 13.09.2019 11:00
BOZP - Nemocnice Jihlava - Rekonstrukce stravovacího provozu a energocentra
nadlimitní Zadáno 22.08.2019 09.09.2019 10:00
Zajištění činností technického dozoru stavebníka na akci „Úspory energií – Nemocnice Nové Město na Moravě“
VZ malého rozsahu Zadáno 22.08.2019 02.09.2019 11:00
BOZP - Úspory energií - Nemocnice Nové Město na Moravě
nadlimitní Zadáno 22.08.2019 06.09.2019 10:00
Zajištění činností technického dozoru stavebníka na akci: Nemocnice Jihlava - rekonstrukce stravovacího provozu a energocentra
VZ malého rozsahu Zadáno 20.08.2019 30.08.2019 10:00
Dodávka a instalace komponent pro systém Chytrá škola SPŠ Pelhřimov
VZ malého rozsahu Uzavřeno 13.08.2019 13.08.2019 12:00
II/351 Třebíč – křiž. s II/399, 2. část, PD
VZ malého rozsahu Zadáno 07.08.2019 26.08.2019 12:00
Dodávka náhradních dílů nákladního automobilu
VZ malého rozsahu Zadáno 07.08.2019 16.08.2019 13:00
Projektová dokumentace – úspory energií
VZ malého rozsahu Zadáno 06.08.2019 19.08.2019 11:00
II/360 Velké Meziříčí – křižovatka silnic II/360 a III/36054, PD
VZ malého rozsahu Zadáno 05.08.2019 21.08.2019 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016