Profil zadavatele: Kraj Vysočina

  • Název: Kraj Vysočina
  • IČO: 70890749
  • Adresa:
    Žižkova 1882/57
    58601 Jihlava
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 490891

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Část I. - Dodávka elektřiny v hladině VN
nadlimitní Zadáno 18.05.2017 10.07.2017 11:00
Část I. - Dodávka zemního plynu (maloodběr)
nadlimitní Zadáno 18.05.2017 10.07.2017 11:00
Část II. - Dodávka elektřiny v hladině NN
nadlimitní Zadáno 18.05.2017 10.07.2017 11:00
Část II - dodávka zemního plynu (středoodběr a velkoodběr)
nadlimitní Zadáno 18.05.2017 10.07.2017 11:00
Elektrická energie pro Kraj Vysočina v roce 2018
nadlimitní Zadáno 18.05.2017 10.07.2017 11:00
Zemní plyn pro Kraj Vysočina v roce 2018
nadlimitní Zadáno 18.05.2017 10.07.2017 11:00
„Dodávka center obnovitelných zdrojů energie“
nadlimitní Zadáno 18.05.2017 28.06.2017 11:00
II/360 Střítež – Štěpánovice u Jaroměřic nad Rokytnou, PD
nadlimitní Zadáno 15.05.2017 21.06.2017 13:15
Systém hromadného svolávání Kraje Vysočina
podlimitní Zadáno 04.05.2017 29.05.2017 10:00
Nájem vozidel pro zajištění autoprovozu Kraje Vysočina
podlimitní Zadáno 21.04.2017 12.05.2017 12:00
Zajištění činností technického dozoru stavebníka na akci: Domov pro seniory Havlíčkův Brod - přístavba
VZ malého rozsahu Zadáno 21.04.2017 02.05.2017 10:00
Rámcové smlouvy na dodávky ICT komponent
nadlimitní Vyhodnoceno 18.04.2017 22.05.2017 12:00
1. A: Wi-Fi komponenty
nadlimitní Zadáno 18.04.2017 22.05.2017 12:00
2. B: Aktivní prvky
nadlimitní Zadáno 18.04.2017 22.05.2017 12:00
3. C: Firewall a proxy servery
nadlimitní Zadáno 18.04.2017 22.05.2017 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016