Profil zadavatele: Kraj Vysočina

  • Název: Kraj Vysočina
  • IČO: 70890749
  • Adresa:
    Žižkova 1882/57
    58601 Jihlava
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 490891

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výkon činnosti koordinátora BOZP na rok 2015 - Jihlava
VZ malého rozsahu Zadáno 03.02.2015 12.02.2015 11:00
Tisk sebevzdělávacího časopisu pro projekt Přírodní a technické obory - Výzva pro budoucnost
VZ malého rozsahu Uzavřeno 23.01.2015 23.01.2015 12:00
Zpravodaj a Věstník
VZ malého rozsahu Uzavřeno 09.12.2014 09.12.2014 12:00
Rozšíření optické metropolitní sítě v Chotěboři
VZ malého rozsahu Zadáno 08.12.2014 14.01.2015 12:00
Překladatelské služby
VZ malého rozsahu Uzavřeno 03.12.2014 03.12.2014 09:00
Střední průmyslová škola Třebíč - demolice a výstavba pavilonu B, rekonstrukce pavilonu A a tělocvičny - projektová dokumentace
podlimitní Zadáno 26.11.2014 18.12.2014 11:00
Vyhodnocení vlivů koncepce "Komplexní aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina od roku 2015" na životní prostředí a veřejné zdraví
VZ malého rozsahu Uzavřeno 19.11.2014 19.11.2014 00:00
Chytré kiosky - Software
VZ malého rozsahu Uzavřeno 10.11.2014 10.11.2014 12:00
PD-07-2014, komunikace E
podlimitní Zadáno 05.11.2014 24.11.2014 13:00
Aktualizace digitální mapy sítě pozemních komunikací Global Network pod dobu pěti let
VZ malého rozsahu Uzavřeno 23.10.2014 23.10.2014 08:00
Servis klimatizační technologie Kraje Vysočina
VZ malého rozsahu Zadáno 09.10.2014 22.10.2014 13:00
Variantní připojení Policie ČR - Dálniční oddělení Velký Beranov
VZ malého rozsahu Zadáno 07.10.2014 22.10.2014 12:00
Portál digitálního kulturního dědictví
podlimitní Zadáno 24.09.2014 20.10.2014 13:00
Odborný zpracovatel optimalizace dopravní obslužnosti, jednotného tarifu a technické části zadávací dokumentace pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících
nadlimitní Zadáno 19.09.2014 10.11.2014 14:00
Virtualizované desktopy (opakované vyhlášení)
nadlimitní Zadáno 11.09.2014 03.11.2014 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016