Profil zadavatele: Kraj Vysočina

  • Název: Kraj Vysočina
  • IČO: 70890749
  • Adresa:
    Žižkova 57
    587 33 Jihlava
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 490891
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://extranet.kr-vysocina.cz/vz/profil/70890749

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Tisk brožury Řemesla na vysočině
VZ malého rozsahu Zadáno 08.02.2016 16.02.2016 10:00
Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic - DPS
VZ malého rozsahu Zadáno 30.01.2016 09.02.2016 11:00
II/602 Jihlava – JV obchvat
podlimitní Zadáno 27.01.2016 15.02.2016 13:00
SŠ stavební Jihlava – Oprava fasády a oken, budova B,C
VZ malého rozsahu Zadáno 22.01.2016 01.02.2016 09:00
Domov pro seniory Havlíčkův Brod, p.o. - Demolice pavilonu 10, příprava území pro přístavbu
podlimitní Zadáno 14.01.2016 05.02.2016 11:00
Projektové dokumentace expozic hradu Roštejn
VZ malého rozsahu Zadáno 13.01.2016 02.02.2016 11:00
Projektové dokumentace k projektům na podporu biodiverzity II
VZ malého rozsahu Zadáno 11.01.2016 10.02.2016 11:00
Výkon činností koordinátora BOZP na rok 2016 - Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 23.12.2015 13.01.2016 11:00
Výkon činností koordinátora BOZP na rok 2016 - Jihlava
VZ malého rozsahu Zadáno 23.12.2015 11.01.2016 11:00
Výkon činností koordinátora BOZP na rok 2016 - Pelhřimov
VZ malého rozsahu Zadáno 23.12.2015 14.01.2016 11:00
Výkon činností koordinátora BOZP na rok 2016 - Žďár nad Sázavou
VZ malého rozsahu Zadáno 23.12.2015 12.01.2016 11:00
Překladatelské služby
VZ malého rozsahu Uzavřeno 16.12.2015 16.12.2015 10:00
Zpravodaj a Věstník
VZ malého rozsahu Uzavřeno 07.12.2015 07.12.2015 00:00
Rozšíření diskového pole
VZ malého rozsahu Zadáno 26.11.2015 07.12.2015 12:00
Informační systém - Hlášení nežádoucích událostí
VZ malého rozsahu Uzavřeno 18.11.2015 18.11.2015 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016