Profil zadavatele: Kraj Vysočina

  • Název: Kraj Vysočina
  • IČO: 70890749
  • Adresa:
    Žižkova 1882/57
    58601 Jihlava
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 490891

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou - Rekonstrukce elektroinstalace
podlimitní Zadáno 29.01.2020 24.02.2020 10:00
II/354 Petrovice - Hlinné, PD
VZ malého rozsahu Zadáno 27.01.2020 11.02.2020 12:00
Stavební úpravy objektu pro PPP Třebíč
podlimitní Zadáno 23.01.2020 27.02.2020 12:00
II/399 křiž. s III/39911 - Dalešice - křiž. s II/351
podlimitní Zadáno 15.01.2020 21.02.2020 10:00
BOZP - Muzeum Vysočiny Pelhřimov - Návštěvnické centrum Hradu Kámen
nadlimitní Zadáno 13.01.2020 29.01.2020 10:00
II/150 Dobrá nad Sázavou – Světlá nad Sázavou, PD
VZ malého rozsahu Zadáno 13.01.2020 28.01.2020 12:00
BOZP - Nemocnice Třebíč - rekonstrukce výtahů v pavilonu U
nadlimitní Zadáno 13.01.2020 29.01.2020 10:00
Nemocnice Třebíč - rekonstrukce výtahů v pavilonu U
podlimitní Zadáno 10.01.2020 05.02.2020 10:00
Rozšíření funkcí Portálu kulturního dědictví
VZ malého rozsahu Uzavřeno 19.12.2019 19.12.2019 12:00
Pacov - propojení budovy MěÚ a nádraží ČD Pacov optickým vláknem
VZ malého rozsahu Uzavřeno 18.12.2019 18.12.2019 08:00
Domov Ždírec - pracoviště Jihlava
nadlimitní Zadáno 13.12.2019 05.03.2020 10:00
eMeDocS - úprava komunikačních uzlů ISAC GW
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.12.2019 12.12.2019 14:00
Podpora pro 2ks diskového pole Huawei OceanStor 5500v3
VZ malého rozsahu Zadáno 10.12.2019 17.12.2019 10:00
Správa pojištění
VZ malého rozsahu Zadáno 02.12.2019 10.12.2019 13:00
Technický dozor stavebníka 03-2019, dopravní stavby
VZ malého rozsahu Zadáno 02.12.2019 16.12.2019 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016