Profil zadavatele: Kraj Vysočina

  • Název: Kraj Vysočina
  • IČO: 70890749
  • Adresa:
    Žižkova 57
    587 33 Jihlava
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 490891
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://extranet.kr-vysocina.cz/vz/profil/70890749

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
II/128 Lukavec, PD
podlimitní Zadáno 16.06.2016 13.07.2016 13:00
II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 8. stavba, úsek č. 2, PD
podlimitní Zadáno 11.06.2016 07.07.2016 12:30
II/602 Jihlava – most ev.č. 602-043 (Brněnský), PD
podlimitní Zadáno 03.06.2016 24.06.2016 12:30
Nemocnice Jihlava - rekonstrukce pavilonu interny - DSP
podlimitní Zadáno 20.05.2016 14.06.2016 15:00
Programátorské práce - přepracování systému eDotace
VZ malého rozsahu Zadáno 20.05.2016 10.06.2016 12:00
Podpora TCK Kraje Vysočina a dalších systémů
nadlimitní Zadáno 19.05.2016 11.07.2016 12:00
Část II - Pojištění vozidel
nadlimitní Zadáno 03.05.2016 15.08.2016 12:30
Část I - Pojištění majetku a odpovědnosti za způsobenou újmu
nadlimitní Zadáno 03.05.2016 18.08.2016 14:00
Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací
nadlimitní Zadáno 03.05.2016 18.08.2016 14:00
PD-07-2016, komunikace
nadlimitní Zadáno 31.03.2016 18.05.2016 13:00
ROWANet - připojení města Telč
VZ malého rozsahu Zadáno 24.03.2016 08.04.2016 12:00
ÚSP Syrovice_rekonstrukce konstrukcí
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2016 11.03.2016 13:00
Zajištění kopírovacích služeb
VZ malého rozsahu Uzavřeno 22.02.2016 22.02.2016 14:00
Tisk brožury Řemesla na vysočině
VZ malého rozsahu Zadáno 08.02.2016 16.02.2016 10:00
Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic - DPS
VZ malého rozsahu Zadáno 30.01.2016 09.02.2016 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016