Profil zadavatele: Kraj Vysočina

  • Název: Kraj Vysočina
  • IČO: 70890749
  • Adresa:
    Žižkova 1882/57
    58601 Jihlava
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 490891

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Poskytování služeb v oblasti jazykových korektur ČJ
VZ malého rozsahu Zadáno 26.12.2010 27.12.2010 16:00
Zajištění webcastu včetně archivace
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2009 04.11.2009 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016