Profil zadavatele: Kraj Vysočina

  • Název: Kraj Vysočina
  • IČO: 70890749
  • Adresa:
    Žižkova 1882/57
    58601 Jihlava
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 490891

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nemocnice Havlíčkův Brod - rekonstrukce slaboproudu hlavní budova
VZ malého rozsahu Zadáno 29.08.2022 12.09.2022 10:00
Transformace Domova Háj IV. - Výstavba ambulantních služeb denních aktivit
podlimitní Zadáno 23.08.2022 07.10.2022 10:00
shromáždění a hodnocení spodních čelistí jedinců prasete divokého
VZ malého rozsahu Zadáno 22.08.2022 31.08.2022 08:00
Technický dozor stavebníka 2022 VI
podlimitní Zadáno 16.08.2022 01.09.2022 10:00
Domov důchodců Proseč - Obořiště - Rekonstrukce EPS - PD
VZ malého rozsahu Zadáno 04.08.2022 29.08.2022 10:00
Domov důchodců Proseč u Pošné - Rekonstrukce EPS - PD
VZ malého rozsahu Zadáno 04.08.2022 31.08.2022 10:00
Koordinátor BOZP II/602 Jihlava – JV obchvat, část JIH, opakované zadání
VZ malého rozsahu Zadáno 29.07.2022 22.08.2022 10:00
Technický dozor stavebníka II/602 Jihlava - JV obchvat, část JIH, opakované zadání
podlimitní Zadáno 29.07.2022 24.08.2022 10:00
Domov Nové Syrovice - Rekonstrukce EPS - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 27.07.2022 12.08.2022 10:00
Technický dozor stavebníka 2022 V
podlimitní Zadáno 26.07.2022 12.08.2022 10:00
Elektrická energie pro Kraj Vysočina v roce 2023
nadlimitní Zadáno 26.07.2022 06.09.2022 14:00
SPŠ TŘEBÍČ – OBJEKT DÍLEN NA ULICI ŽĎÁRSKÉHO - ÚSPORY ENERGIÍ
podlimitní Zadáno 26.07.2022 07.09.2022 10:00
Koordinátor BOZP 2022 IX - pozemní stavby
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.07.2022 20.07.2022 00:00
Koordinátor BOZP 2022 VIII - pozemní stavby
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.07.2022 20.07.2022 00:00
Technický dozor stavebníka 2022 VZMR - XV
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.07.2022 20.07.2022 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016