Profil zadavatele: Kraj Vysočina

  • Název: Kraj Vysočina
  • IČO: 70890749
  • Adresa:
    Žižkova 57
    587 33 Jihlava
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 490891
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://extranet.kr-vysocina.cz/vz/profil/70890749

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
analýza životního stylu a zdraví mládeže v Kraji Vysočina II
VZ malého rozsahu Zadáno 09.05.2017 10.05.2017 00:00
Domov Kamélie Křižanov - Rekonstrukce lůžkového výtahu
VZ malého rozsahu Zadáno 05.05.2017 15.05.2017 11:00
Systém hromadného svolávání Kraje Vysočina
podlimitní Zadáno 04.05.2017 29.05.2017 10:00
SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou - Rekonstrukce elektroinstalace a SZ
VZ malého rozsahu Zadáno 26.04.2017 05.05.2017 11:00
II/406 Telč – hr. kraje
nadlimitní Zadáno 26.04.2017 05.06.2017 14:00
Zajištění činností technického dozoru stavebníka na akci: Střední průmyslová škola Třebíč - výstavba pavilonu B
VZ malého rozsahu Zadáno 26.04.2017 05.05.2017 10:00
Nájem vozidel pro zajištění autoprovozu Kraje Vysočina
podlimitní Zadáno 21.04.2017 12.05.2017 12:00
Zajištění činností technického dozoru stavebníka na akci: Domov pro seniory Havlíčkův Brod - přístavba
VZ malého rozsahu Zadáno 21.04.2017 02.05.2017 10:00
II/602 Jihlava - Dvorce
nadlimitní Zadáno 20.04.2017 29.05.2017 13:00
Tiskařské služby
VZ malého rozsahu Zadáno 19.04.2017 28.04.2017 13:00
1. A: Wi-Fi komponenty
nadlimitní Zadáno 18.04.2017 22.05.2017 12:00
2. B: Aktivní prvky
nadlimitní Zadáno 18.04.2017 22.05.2017 12:00
3. C: Firewall a proxy servery
nadlimitní Zadáno 18.04.2017 22.05.2017 12:00
4. D: Identity management (IDM)
nadlimitní Zadáno 18.04.2017 22.05.2017 12:00
5. E: Servery
nadlimitní Zadáno 18.04.2017 22.05.2017 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016