Profil zadavatele: Kraj Vysočina

  • Název: Kraj Vysočina
  • IČO: 70890749
  • Adresa:
    Žižkova 57
    587 33 Jihlava
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 490891
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://extranet.kr-vysocina.cz/vz/profil/70890749

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Datový model a informační základna - Paliatr Vysočina
VZ malého rozsahu Zadáno 12.06.2018
BOZP - Domov Kopretina Černovice - Oprava střechy nad severním křídlem
nadlimitní Zadáno 11.06.2018 22.06.2018 10:00
II/150 Havlíčkův Brod - ul. Žižkova a Dolní, PD
VZ malého rozsahu Zadáno 11.06.2018 22.06.2018 11:00
II/399 Náměšť nad Oslavou – D1, technická studie
VZ malého rozsahu Zadáno 11.06.2018 20.06.2018 13:00
Dodávka elektřiny v hladině NN
nadlimitní Zadáno 08.06.2018 10.07.2018 09:00
Dodávka elektřiny v hladině VN
nadlimitní Zadáno 08.06.2018 10.07.2018 09:00
Dodávka zemního plynu (maloodběr)
nadlimitní Zadáno 08.06.2018 10.07.2018 09:00
Dodávka zemního plynu (středoodběr a velkoodběr)
nadlimitní Zadáno 08.06.2018 10.07.2018 09:00
Muzeum Vysočiny Třebíč - Centrum tradiční lidové kultury
podlimitní Zadáno 07.06.2018 02.07.2018 13:00
Zemní plyn pro Kraj Vysočina v roce 2019
nadlimitní Zadáno 06.06.2018 10.07.2018 09:00
Elektrická energie pro Kraj Vysočina v roce 2019
nadlimitní Zadáno 06.06.2018 10.07.2018 09:00
II/602 Ruda – průtah a II/602 Jabloňov – průtah
podlimitní Zadáno 06.06.2018 25.06.2018 13:00
Koordinátor BOZP II/602 Ruda – průtah a II/602 Jabloňov – průtah
VZ malého rozsahu Zadáno 05.06.2018 20.06.2018 12:00
Technický dozor stavebníka II/602 Ruda – průtah a II/602 Jabloňov – průtah
VZ malého rozsahu Zadáno 05.06.2018 20.06.2018 13:00
BOZP - SŠ stavební Jihlava - rekonstrukce kotelny DM
nadlimitní Zadáno 31.05.2018 11.06.2018 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016