Profil zadavatele: Kraj Vysočina

  • Název: Kraj Vysočina
  • IČO: 70890749
  • Adresa:
    Žižkova 57
    587 33 Jihlava
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 490891
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://extranet.kr-vysocina.cz/vz/profil/70890749

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
BOZP - SŠ PTA Jihlava - Oprava odvodnění základů objektu, Legionářů
nadlimitní Zadáno 13.03.2018 26.03.2018 11:00
Učit se společně, růst individuálně - Podpora pracovníků formou supervize
VZ malého rozsahu Zadáno 12.03.2018 04.04.2018 10:00
Učit se společně, růst individuálně - Zavádění nových přístupů v péči o klienta – zahradní terapie
VZ malého rozsahu Zadáno 12.03.2018 04.04.2018 10:00
Učit se společně, růst individuálně - Strategické plánování organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 12.03.2018 04.04.2018 10:00
BOZP - OA, SZŠ a SOŠS Jihlava - rekonstrukce tělocvičny Telečská
nadlimitní Zadáno 07.03.2018 19.03.2018 12:00
BOZP - SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou - Rekonstrukce VZT kuchyně a šaten
nadlimitní Zadáno 07.03.2018 19.03.2018 11:00
SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou - Rekonstrukce VZT kuchyně a šaten
VZ malého rozsahu Zadáno 05.03.2018 15.03.2018 11:00
Gymnázium a SG Nové Město na Moravě - Rekonstrukce kotelny
VZ malého rozsahu Zadáno 02.03.2018 12.03.2018 11:00
Čisticí prostředky a hygiena 001
nadlimitní Zadáno 01.03.2018 12.03.2018 10:00
Gymnázium Velké Meziříčí - Rekonstrukce šaten a sociálního zařízení, dokončovací práce
podlimitní Zadáno 01.03.2018 23.03.2018 10:00
SŠ PTA Jihlava – trafostanice, Polenská
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2018 19.03.2018 09:00
BOZP - Gymnázium Velké Meziříčí - Oprava oken
nadlimitní Zadáno 01.03.2018 12.03.2018 13:00
Výpočetní technika 017
nadlimitní Zadáno 27.02.2018 12.03.2018 10:00
Výpočetní technika 016
nadlimitní Zadáno 27.02.2018 12.03.2018 10:00
VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou - rekonstrukce sociálních zařízení
podlimitní Zadáno 26.02.2018 21.03.2018 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016