Profil zadavatele: Kraj Vysočina

  • Název: Kraj Vysočina
  • IČO: 70890749
  • Adresa:
    Žižkova 1882/57
    58601 Jihlava
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 490891

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
SPŠ a SOU Pelhřimov - Oprava sociálních zařízení na DM, Kamenice nad Lipou
podlimitní Zadáno 07.05.2019 27.05.2019 11:00
Dětský domov Jemnice – oprava vytápění 2. NP, Budkov
VZ malého rozsahu Zadáno 07.05.2019 17.05.2019 13:00
Zemní plyn pro Kraj Vysočina v roce 2020
nadlimitní Zadáno 02.05.2019 01.07.2019 09:00
Elektrická energie pro Kraj Vysočina v roce 2020
nadlimitní Zadáno 02.05.2019 01.07.2019 09:00
Část I - Dodávka elektřiny v hladině VN
nadlimitní Zadáno 02.05.2019 01.07.2019 09:00
Část I - Dodávka zemního plynu (maloodběr)
nadlimitní Zadáno 02.05.2019 01.07.2019 09:00
Část II - Dodávka elektřiny v hladině NN
nadlimitní Zadáno 02.05.2019 01.07.2019 09:00
Část II - Dodávka zemního plynu (středoodběr a velkoodběr)
nadlimitní Zadáno 02.05.2019 01.07.2019 09:00
Centrální dispečink Kraje Vysočina - Výzva k účasti na předběžných tržních konzultacích
nadlimitní Hodnocení 30.04.2019 10.05.2019 12:00
BOZP - Gymnázium Žďár nad Sázavou - Rekonstrukce instalačního kanálu ÚT a ZTI
nadlimitní Zadáno 30.04.2019 13.05.2019 11:00
Vozidla pro zajištění pracovní mobility
podlimitní Zadáno 26.04.2019 20.05.2019 12:00
Rozšíření optické metropolitní sítě v Třebíči
VZ malého rozsahu Zadáno 22.04.2019 30.04.2019 12:00
Domov pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova - rekonstrukce vytápění, VZT, ZTI a elektroinstalace
VZ malého rozsahu Zadáno 18.04.2019 30.04.2019 13:00
Ruční kosení v ZCHÚ Kraje Vysočina 2019
VZ malého rozsahu Zadáno 18.04.2019 10.05.2019 13:00
Zajištění veřejných služeb v přepravě veřejnou drážní dopravou
mimo režim ZZVZ Zadáno 17.04.2019
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016