Profil zadavatele: Kraj Vysočina

  • Název: Kraj Vysočina
  • IČO: 70890749
  • Adresa:
    Žižkova 1882/57
    58601 Jihlava
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 490891

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Transformace Domova Háj II. - zahrady
VZ malého rozsahu Zadáno 16.11.2020 30.11.2020 11:00
BOZP - Nemocnice Jihlava - rekonstrukce výtahů Gynpor
nadlimitní Zadáno 16.11.2020 01.12.2020 10:00
BOZP - Domov pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova - rekonstrukce vytápění, VZT, ZTI a elektroinstalace
nadlimitní Zadáno 16.11.2020 01.12.2020 10:00
III/1281 Košetice - Vyklantice, PD
podlimitní Zadáno 13.11.2020 09.12.2020 10:00
SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice - rekonstrukce střechy, venkovních omítek a oken školy
podlimitní Zadáno 10.11.2020 17.12.2020 10:00
Technický dozor stavebníka 2020 IX
nadlimitní Zadáno 10.11.2020 14.12.2020 09:00
Úspory energií 2020
podlimitní Zadáno 10.11.2020 17.12.2020 10:00
Vzdělání - realizace akreditovaných seminářů pro sociální pracovníky
VZ malého rozsahu Zadáno 05.11.2020 16.11.2020 11:00
Domov pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova - rekonstrukce vytápění, VZT, ZTI a elektroinstalace
podlimitní Zadáno 05.11.2020 30.11.2020 10:00
TDS na akci:„Domov pro seniory Třebíč, M. Curieových – rekonstrukce pokojů a VZT“
VZ malého rozsahu Uzavřeno 04.11.2020 04.11.2020 11:00
Program prevence dětských úrazů, šk. rok 2020/2021
VZ malého rozsahu Zadáno 29.10.2020 19.11.2020 13:00
Návrh sítě ambulantních / terénních / pobytových služeb
VZ malého rozsahu Zadáno 23.10.2020 06.11.2020 11:00
Revitalizace EVL Hodíškovský rybník II
podlimitní Zadáno 20.10.2020 09.11.2020 10:00
SPŠ a SOU Pelhřimov – objekt dílen Kamenice nad Lipou – úspory energií – projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 16.10.2020 16.10.2020 12:00
BOZP - Krajský úřad Kraje Vysočina - Budova E
nadlimitní Zadáno 13.10.2020 02.11.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016