Profil zadavatele: Kraj Vysočina

  • Název: Kraj Vysočina
  • IČO: 70890749
  • Adresa:
    Žižkova 1882/57
    58601 Jihlava
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 490891

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina od roku 2024 - oblast č. 1
nadlimitní Hodnocení 25.04.2023 11.07.2023 23:59
Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova - Rekonstrukce střechy - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 20.04.2023 05.05.2023 10:00
SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice - Rekonstrukce domova mládeže
podlimitní Zadáno 19.04.2023 24.05.2023 10:00
Gymnázium Žďár nad Sázavou – Rekonstrukce podkroví I. a II. Etapa – projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 18.04.2023 04.05.2023 10:00
Gymnázium Havlíčkův Brod - Oprava dvora a rekonstrukce učeben
VZ malého rozsahu Zadáno 18.04.2023 03.05.2023 10:00
Sečení v ZCHÚ Kraje Vysočina 2023_II
VZ malého rozsahu Zadáno 13.04.2023 26.04.2023 13:00
II/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat, PD
podlimitní Zadáno 11.04.2023 03.05.2023 10:00
VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem - Výměna oken
podlimitní Zadáno 05.04.2023 12.05.2023 10:00
Technický dozor stavebníka 02-2023, dopravní stavby
VZ malého rozsahu Zadáno 03.04.2023 24.04.2023 10:00
Koordinátor BOZP 01-2023, dopravní stavby
VZ malého rozsahu Zadáno 30.03.2023 20.04.2023 10:00
Koordinátor BOZP 2023 III
podlimitní Zadáno 30.03.2023 20.04.2023 10:00
Nákup termokamery 2023
VZ malého rozsahu Uzavřeno 29.03.2023 29.03.2023 16:00
Zpracování PENB 2023
podlimitní Zadáno 28.03.2023 21.04.2023 10:00
Krátkodobý pronájem vozidel pro potřeby Kraje Vysočina
VZ malého rozsahu Zadáno 24.03.2023 11.04.2023 10:00
Nemocnice Pelhřimov - Přístavba NMR
nadlimitní Zadáno 22.03.2023 02.05.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016