Profil zadavatele: Kraj Vysočina

  • Název: Kraj Vysočina
  • IČO: 70890749
  • Adresa:
    Žižkova 57
    587 33 Jihlava
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 490891
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://extranet.kr-vysocina.cz/vz/profil/70890749

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
BOZP - VOŠ a SŠV, zem. a zdrav. Třebíč - rekonstrukce stavebních konstrukcí, elektroinstalace a venkovní kanalizace
nadlimitní Zadáno 21.09.2018 05.10.2018 10:00
BOZP - Muzeum Vysočiny Pelhřimov - stavební a restaurátorské úpravy kaple Panny Marie Bolestné
nadlimitní Zadáno 21.09.2018 05.10.2018 10:00
Vzdělání – realizace seminářů pro sociální pracovníky II
VZ malého rozsahu Zadáno 21.09.2018 03.10.2018 11:00
BOZP - Domov pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova - rekonstrukce stavebních konstrukcí, silnoproudých a slaboproudých rozvodů
nadlimitní Zadáno 20.09.2018 05.10.2018 10:00
BOZP - SPŠ Třebíč - rekonstrukce ZTI, vstupů a elektroinstalace
nadlimitní Zadáno 20.09.2018 05.10.2018 10:00
Domov pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova - rekonstrukce stavebních konstrukcí, silnoproudých a slaboproudých rozvodů
podlimitní Zadáno 20.09.2018 10.10.2018 10:00
SPŠ Třebíč - rekonstrukce ZTI, vstupů a elektroinstalace
podlimitní Zadáno 19.09.2018 10.10.2018 10:30
Muzeum Vysočiny Pelhřimov - stavební a restaurátorské úpravy kaple Panny Marie Bolestné
podlimitní Zadáno 19.09.2018 16.10.2018 12:00
Výpočetní technika 110
nadlimitní Zadáno 13.09.2018 24.09.2018 10:00
Nemocnice Pelhřimov - Výdejna léků
VZ malého rozsahu Zadáno 12.09.2018 24.09.2018 13:00
Nemocnice Pelhřimov - Pavilon dětského, gyn.-por. a neuro. oddělení - projektová dokumentace
nadlimitní Zadáno 06.09.2018 23.10.2018 11:00
PPP a SPC Vysočina - Rekonstrukce pavilonu D v areálu Nemocnice Třebíč - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 05.09.2018 17.09.2018 11:00
Kancelářské materiály 007
nadlimitní Zadáno 05.09.2018 17.09.2018 09:00
Osvětové aktivity v oblasti čisté mobility
VZ malého rozsahu Uzavřeno 28.08.2018 28.08.2018 13:00
Domov ve Věži - Komunitní bydlení 2 - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 27.08.2018 10.09.2018 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016