Profil zadavatele: Kraj Vysočina

  • Název: Kraj Vysočina
  • IČO: 70890749
  • Adresa:
    Žižkova 1882/57
    58601 Jihlava
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 490891

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Knižní skener pro Krajskou digitalizační jednotku
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.02.2024 04.03.2024 10:00
SPŠ a SOU Pelhřimov - Oprava střechy, ul. Růžová
podlimitní Příjem nabídek 21.02.2024 22.03.2024 10:00
Technický dozor stavebníka 02-2024, dopravní stavby
podlimitní Příjem nabídek 21.02.2024 13.03.2024 10:00
ZŠ a PŠ Havlíčkův Brod - Zřízení skladu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.02.2024 05.03.2024 10:00
Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie a výstavba dialýzy
nadlimitní Příjem nabídek 20.02.2024 09.04.2024 10:00
ČZA v Humpolci, střední škola - Školní jídelna, tělocvična a DM Fügnerova 570 - opravy stavebních konstrukcí - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.02.2024 01.03.2024 10:00
Koordinátor BOZP 02-2024, dopravní stavby
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.02.2024 05.03.2024 10:00
Výstavba výjezdové základny ZZS KV - Velké Meziříčí - projektová dokumentace
podlimitní Příjem nabídek 15.02.2024 12.03.2024 10:00
SPŠ Třebíč - Rekonstrukce pokojů, větrání a elektroinstalace DM
podlimitní Příjem nabídek 14.02.2024 19.03.2024 10:00
HŠ a SOŠŘ Velké Meziříčí - Rekonstrukce ÚT + elektro Dolní dílna
podlimitní Příjem nabídek 14.02.2024 18.03.2024 10:00
VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou - Rekonstrukce ZTI budovy školy - Strojírenská
podlimitní Příjem nabídek 14.02.2024 14.03.2024 10:00
Koordinátor BOZP 2024 II
podlimitní Příjem nabídek 13.02.2024 05.03.2024 10:00
Gymnázium Nové Město na Moravě - Badatelská půda
podlimitní Příjem nabídek 09.02.2024 12.03.2024 10:00
Gymnázium a OA Pelhřimov - Zateplení tělocvičny na gymnáziu - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.02.2024 21.02.2024 10:00
Domov Nové Syrovice - Rekonstrukce přístavby zámku, zámecké zdi a oplocení
podlimitní Příjem nabídek 07.02.2024 08.03.2024 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10 20 30 40  ››