Veřejná zakázka: Vypracování projektové dokumentace na dopravní stavby v Kraji Vysočina

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4463
Systémové číslo: P17V00000831
Evidenční číslo zadavatele: 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-022813
Datum zahájení: 17.08.2017
Nabídku podat do: 16.10.2017 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vypracování projektové dokumentace na dopravní stavby v Kraji Vysočina
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektových dokumentací na dopravní stavby v Kraji Vysočina. Předmětem plnění veřejné zakázky na projektové dokumentace na dopravní stavby v Kraji Vysočina je v rámci jednotlivých částí zadávacího řízení

-vypracování projektové dokumentace ve stupni pro vydání územního rozhodnutí, včetně inženýrské činnosti;

-zajištění pravomocného územního rozhodnutí (ÚR), včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření;

-vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, včetně inženýrské činnosti; vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně oceněného a neoceněného soupisu prací;

-zajištění pravomocného stavebního povolení (SP), včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření;

-zajištění všech povolení potřebných k vlastní realizaci kompletních stavebních prací a zajištění kladných vyjádření a stanovisek všech dotčených orgánů pro podání řádných žádostí o vydání ÚR a SP k příslušnému stavebnímu úřadu včetně všech požadovaných příloh a

-výkon autorského dozoru při realizaci stavby,

vše v rozsahu, jak je blíže stanoveno v zadávací dokumentaci.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 13 728 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
 • IČO: 00090450
 • Poštovní adresa:
  Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
  Kosovská 1122/16
  586 01 Jihlava

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
- v listinné podobě na adresu: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
- v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-vysocina.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy