Profil zadavatele: Kraj Vysočina

  • Název: Kraj Vysočina
  • IČO: 70890749
  • Adresa:
    Žižkova 57
    587 33 Jihlava
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 490891
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://extranet.kr-vysocina.cz/vz/profil/70890749

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dny prevence 2017/2018
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.01.2018 07.02.2018 10:00
Odborná příprava fyzických osob vhodných stát se osvojiteli, pěstouny a pěstouny na přechodnou dobu dle systému práce PRIDE na rok 2018
VZ malého rozsahu Uzavřeno 16.01.2018 16.01.2018 11:00
VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem - rekonstrukce ZTI
podlimitní Hodnocení 16.01.2018 05.02.2018 13:00
Domov ve Věži - oprava balkonu
VZ malého rozsahu Zadáno 16.01.2018 23.01.2018 11:00
SŠ stavební Jihlava – rekonstrukce kotelny DM
VZ malého rozsahu Zadáno 15.01.2018 22.01.2018 09:00
Muzeum Vysočiny Jihlava – Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic – příprava území – náhrada aktivního hromosvodu
VZ malého rozsahu Zadáno 13.01.2018 23.01.2018 11:00
II/602 Stránecká Zhoř - průtah, PD
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.01.2018 12.01.2018 15:00
SŠ stavební Třebíč - rekonstrukce stravovacího provozu
podlimitní Vyhodnoceno 10.01.2018 29.01.2018 13:00
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě - stavební úpravy TZB
VZ malého rozsahu Zadáno 08.01.2018 16.01.2018 11:00
Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV
podlimitní Příjem nabídek 05.01.2018 19.02.2018 11:00
Marketingové akce k propagaci rodinné politiky Kraje Vysočina v roce 2018
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.01.2018 12.01.2018 11:00
Zajištění geodetických podkladů pro vyhlášení přírodních rezervací Prameniště a Meandry Jankovského potoka
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.01.2018 24.01.2018 13:00
Označení hranic ZCHÚ a EVL včetně publicity pro 6 lokalit v rámci dokončení implementace soustavy Natura 2000
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.01.2018 17.01.2018 14:30
Geodetické práce ve 3 lokalitách v rámci dokončení implementace soustavy Natura 2000
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.01.2018 17.01.2018 13:30
Průzkum přírodních prvků a zpracování plánů péče pro 3 lokality v rámci dokončení implementace soustavy Natura 2000
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.01.2018 17.01.2018 12:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 10 20  ››