Profil zadavatele: Kraj Vysočina

  • Název: Kraj Vysočina
  • IČO: 70890749
  • Adresa:
    Žižkova 57
    587 33 Jihlava
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 490891
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://extranet.kr-vysocina.cz/vz/profil/70890749

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Efektivní výkon veřejné správy prostřednictvím modulů Gordic GINIS - řízené schvalování
VZ malého rozsahu Uzavřeno 10.08.2017 10.08.2017 16:00
II/152 Moravské Budějovice - obchvat, PD
nadlimitní Hodnocení 09.08.2017 18.09.2017 13:00
Licence k počítačovému programu AuditPro
VZ malého rozsahu Uzavřeno 08.08.2017 08.08.2017 12:00
Vyhodnocení vlivů koncepce "Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017-2025" na životní prostředí a veřejné zdraví
VZ malého rozsahu Zadáno 08.08.2017 21.08.2017 11:00
Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov - Oprava opěrné zdi u vchodu na gymnáziu
VZ malého rozsahu Zadáno 04.08.2017 14.08.2017 11:00
Zpracování geodetických podkladů pro vyhlášení ZCHÚ Kraje Vysočina I/2017
VZ malého rozsahu Zadáno 03.08.2017 21.08.2017 13:00
Nemocnice Havlíčkův Brod - stavební úpravy pro magnetickou rezonanci
podlimitní Hodnocení 25.07.2017 14.08.2017 13:00
Ubytování a stravování pro účastníky Mezinárodního koncertu mládeže
VZ malého rozsahu Uzavřeno 24.07.2017 24.07.2017 00:00
Úpravy stáje pro výkrm prasat
podlimitní Příjem nabídek 21.07.2017 18.10.2017 12:45
Výstavba haly pro zemědělské stroje a rekonstrukce učeben
podlimitní Příjem nabídek 21.07.2017 18.10.2017 12:45
II/357 Dalečín - Unčín
VZ malého rozsahu Zadáno 19.07.2017 01.08.2017 12:00
II/347 Čejov - průtah, PD
nadlimitní Hodnocení 17.07.2017 23.08.2017 13:00
II/129, II/347 Humpolec - okružní křižovatka (U Vodaku), PD
podlimitní Vyhodnoceno 17.07.2017 09.08.2017 13:00
Datové linky ROWANet
nadlimitní Hodnocení 13.07.2017 28.08.2017 11:00
Datové linky ROWANet - lokalita Humpolec
nadlimitní Hodnocení 13.07.2017 28.08.2017 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 10 20  ››