Profil zadavatele: Kraj Vysočina

  • Název: Kraj Vysočina
  • IČO: 70890749
  • Adresa:
    Žižkova 1882/57
    58601 Jihlava
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 490891

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
III/3486 Úsobí, průtah, PD
VZ malého rozsahu Zadáno 24.08.2023 11.09.2023 10:00
Technický dozor stavebníka 2023 VI
nadlimitní Příjem nabídek 22.08.2023 26.09.2023 10:00
Domov Černovice - Lidmaň - Havárie plynové kotelny Černovice
VZ malého rozsahu Zadáno 18.08.2023 31.08.2023 10:00
Ekonomický a mzdový informační systém
nadlimitní Hodnocení 17.08.2023 20.09.2023 09:00
Provozování zúčtovacího centra VDV
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.08.2023 15.09.2023 10:00
Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina od roku 2024 - oblast č. 4
nadlimitní Příjem nabídek 16.08.2023 03.10.2023 23:59
Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina od roku 2024 - oblast č. 3
nadlimitní Příjem nabídek 16.08.2023 05.10.2023 23:59
II/360 Trnava – Rudíkov, 1. stavba
nadlimitní Hodnocení 15.08.2023 22.09.2023 10:00
Koordinátor BOZP 2023 VII
podlimitní Hodnocení 15.08.2023 30.08.2023 10:00
Dodávka vnitřního nábytkového vybavení pro Domov Háj
VZ malého rozsahu Zadáno 10.08.2023 23.08.2023 11:00
Horácké divadlo Jihlava - Oprava garáží Gorkého 13
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.08.2023 13.09.2023 10:00
Nemocnice Havlíčkův Brod - Odstranění závad na heliportu
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.08.2023 08.09.2023 10:00
Datový sklad – SQL licence
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.08.2023 05.09.2023 10:00
Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice - Rekonstrukce učebny a oken v kotelně
VZ malého rozsahu Zadáno 02.08.2023 21.08.2023 10:00
SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice - Rekonstrukce areálové kanalizace a dvora, Tovačovského sady
VZ malého rozsahu Zadáno 31.07.2023 21.08.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016