Profil zadavatele: Kraj Vysočina

  • Název: Kraj Vysočina
  • IČO: 70890749
  • Adresa:
    Žižkova 1882/57
    58601 Jihlava
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 490891

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Expertní poradenství v oblasti energetiky 2023
VZ malého rozsahu Uzavřeno 05.01.2023 05.01.2023 13:00
Technický dozor stavebníka 01-2023, dopravní stavby
VZ malého rozsahu Zadáno 03.01.2023 18.01.2023 10:00
Dodávka vozidel pro komunitní služby
nadlimitní Příjem nabídek 21.12.2022 21.02.2023 11:00
Nájem aplikačního firewallu
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.12.2022 23.12.2022 10:00
Nástroj pro provádění průzkumu trhu a přípravu veřejných zakázek na roky 2023 a 2024
VZ malého rozsahu Uzavřeno 08.12.2022 08.12.2022 11:00
Domov Nové Syrovice - Rekonstrukce přístavby zámku, zámecké zdi a oplocení - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 07.12.2022 16.12.2022 10:00
Domov Nové Syrovice - Rekonstrukce domku bydlení - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 07.12.2022 16.12.2022 10:00
Technický dozor stavebníka 2022 VZMR - XIX
VZ malého rozsahu Uzavřeno 06.12.2022 06.12.2022 11:00
Nákup přístupových a serverových licencí Microsoft Exchange 2019
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.12.2022 13.12.2022 10:00
Výpočetní technika 104
nadlimitní Zadáno 05.12.2022 16.12.2022 10:00
Výpočetní technika 100
nadlimitní Zadáno 05.12.2022 16.12.2022 10:00
Koordinátor BOZP 2022 XIII - pozemní stavby
VZ malého rozsahu Uzavřeno 05.12.2022 05.12.2022 11:00
Servisní podpora informačního systému - Datový sklad Kraje Vysočina 2023
VZ malého rozsahu Zadáno 01.12.2022
SUPŠ Jihlava-Helenín – Rekonstrukce DM – projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 30.11.2022 12.12.2022 10:00
Výpočetní technika 103
nadlimitní Zadáno 24.11.2022 05.12.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016