Profil zadavatele: Kraj Vysočina

  • Název: Kraj Vysočina
  • IČO: 70890749
  • Adresa:
    Žižkova 1882/57
    58601 Jihlava
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 490891

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Koordinátor BOZP II/405 Brtnice - obchvat
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.03.2024 16.04.2024 10:00
Domov Černovice - Lidmaň - FVE objekty 7. a 8. oddělení Lidmaň
podlimitní Hodnocení 20.03.2024 16.04.2024 10:00
SPŠ stavební ak. St. Bechyně, Havlíčkův Brod – přístavba a vestavba školy
podlimitní Příjem nabídek 20.03.2024 30.04.2024 10:00
Technický dozor stavebníka k akci II/405 Brtnice - obchvat
podlimitní Hodnocení 20.03.2024 17.04.2024 10:00
Elektrická energie pro Kraj Vysočina v roce 2025
nadlimitní Zadáno 19.03.2024 22.03.2024 14:00
Zemní plyn pro Kraj Vysočina v roce 2025
nadlimitní Zadáno 19.03.2024 22.03.2024 14:00
Knižní skener pro Krajskou digitalizační jednotku II
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.03.2024 02.04.2024 10:00
II/406 Hodice - křiž. s III/11262 Třeštice, PD
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.03.2024 08.04.2024 10:00
II/405 Brtnice - obchvat
nadlimitní Příjem nabídek 06.03.2024 15.05.2024 10:00
OA a HŠ Havlíčkův Brod - Oprava ZTI internátu
podlimitní Hodnocení 05.03.2024 08.04.2024 10:00
Školní statek Humpolec - Objekt dílen - Oprava střechy, fotovoltaika, změna topného média - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2024 21.03.2024 10:00
Odborná příprava fyzických osob vhodných stát se osvojiteli, pěstouny a pěstouny na přechodnou dobu dle systému práce PRIDE na rok 2024
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2024 18.03.2024 11:00
Výpočetní technika 006
nadlimitní Zadáno 29.02.2024 19.03.2024 10:00
Aktualizace evidovaných lokalit ochrany přírody Kraje Vysočina 2024
VZ malého rozsahu Zadáno 29.02.2024 14.02.2024 13:00
Zvýšení dostupnosti služeb a navýšení kapacity přenosových linek ROWANet
nadlimitní Hodnocení 28.02.2024 11.04.2024 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016