Profil zadavatele: Kraj Vysočina

  • Název: Kraj Vysočina
  • IČO: 70890749
  • Adresa:
    Žižkova 1882/57
    58601 Jihlava
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 490891

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka nábytku pro Krajské komunitní a poradenské centrum Jihlava
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.04.2021 07.05.2021 11:00
Nákup Testů COVID - 2021/2
VZ malého rozsahu Zadáno 29.04.2021 29.04.2021 10:00
Transformace Domov Háj III. – dodávka nábytku
podlimitní Hodnocení 28.04.2021 14.05.2021 11:00
Školní statek Humpolec - Rekonstrukce sušky
podlimitní Příjem nabídek 27.04.2021 31.05.2021 10:30
Obnova biotopů v PR Dukovanský mlýn
podlimitní Příjem nabídek 27.04.2021 25.05.2021 11:00
ČZA v Humpolci, střední škola - Oprava budovy se šatnami Světlá n. S.
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.04.2021 17.05.2021 10:00
Vydávání novin Kraj Vysočina včetně multimediálního obsahu
nadlimitní Příjem nabídek 23.04.2021 01.06.2021 11:00
Výpočetní technika 010
nadlimitní Zadáno 22.04.2021 03.05.2021 10:00
Technický dozor stavebníka na akci "Střední odborná škola Nové Město na Moravě - Rekonstrukce ZTI Petrovice"
VZ malého rozsahu Uzavřeno 22.04.2021 22.04.2021 07:00
Technický dozor stavebníka na akci "VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem - Rekonstrukce kotelny domova mládeže"
VZ malého rozsahu Uzavřeno 22.04.2021 22.04.2021 07:00
II/353 Nové Veselí – obchvat, odstranění zatrubnění a obnova otevřeného příkopu
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.04.2021 29.04.2021 10:00
Propagační předměty 002
nadlimitní Zadáno 16.04.2021 27.04.2021 10:00
BOZP - OA a HŠ Havlíčkův Brod - Gastrostudio
nadlimitní Zadáno 15.04.2021 30.04.2021 10:00
BOZP - Nemocnice Havlíčkův Brod - Oprava budov kotelny, spisovny a infekčního oddělení
nadlimitní Zadáno 15.04.2021 30.04.2021 10:00
BOZP - HŠ a SOŠŘ Velké Meziříčí – Rekonstrukce ÚT a ZTI staré dílny
nadlimitní Zadáno 15.04.2021 30.04.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016