Profil zadavatele: Kraj Vysočina

  • Název: Kraj Vysočina
  • IČO: 70890749
  • Adresa:
    Žižkova 1882/57
    58601 Jihlava
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 490891

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
III/1292 Obrataň, ul. Nádražní, PD
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.12.2021 17.01.2022 10:00
Výměna ohřívače vody v budově A sídla Kraje Vysočina.
VZ malého rozsahu Zadáno 13.12.2021 13.12.2021 09:00
Servisní podpora informačního systému - Datový sklad Kraje Vysočina 2022
VZ malého rozsahu Zadáno 13.12.2021 13.12.2021 08:00
Výpočetní technika 037
nadlimitní Zadáno 09.12.2021 20.12.2021 10:00
Výpočetní technika 035
nadlimitní Zadáno 09.12.2021 27.12.2021 10:00
Výpočetní technika 034
nadlimitní Zadáno 09.12.2021 20.12.2021 10:00
Dodávka elektrospotřebičů v rámci projektů transformace
VZ malého rozsahu Zadáno 08.12.2021 20.12.2021 11:00
Vydávání novin Kraj Vysočina včetně realizace jejich multimediálního obsahu od roku 2022
nadlimitní Hodnocení 07.12.2021 13.01.2022 10:00
Dětský domov Jemnice - rekonstrukce schodišť
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.12.2021 17.12.2021 10:00
II/352 Sázava – opěrná zeď, PD
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.12.2021 05.01.2022 10:00
II/403 Jestřebí, průtah
podlimitní Hodnocení 29.11.2021 17.12.2021 10:00
Administrativní budova E - vybavení interiérů
nadlimitní Hodnocení 16.11.2021 11.01.2022 10:00
Výpočetní technika 031
nadlimitní Zadáno 15.11.2021 26.11.2021 10:00
Transformace Domov Kamélie Křižanov IV. – dodávka nábytku II.
nadlimitní Vyhodnoceno 11.11.2021 17.12.2021 11:00
Plán pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody Kraje Vysočina
VZ malého rozsahu Zadáno 10.11.2021 23.11.2021 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016