Profil zadavatele: Kraj Vysočina

  • Název: Kraj Vysočina
  • IČO: 70890749
  • Adresa:
    Žižkova 1882/57
    58601 Jihlava
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 490891

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Technický dozor stavebníka na akci Domov pro seniory Mitrov - oprava výtahu kuchyně
VZ malého rozsahu Uzavřeno 23.08.2021 23.08.2021 00:00
Gymnázium Havlíčkův Brod - oprava 1. PP Kozí
VZ malého rozsahu Zadáno 20.08.2021 03.09.2021 10:00
BOZP - PPP a SPC Vysočina - rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod 2
nadlimitní Zadáno 19.08.2021 31.08.2021 10:00
BOZP - Domov Jeřabina Pelhřimov - Onšov - oprava oplocení areálu a oprava kuchyně
nadlimitní Zadáno 19.08.2021 06.09.2021 10:00
Dodávka osobního víceúčelového vozidla s pohonem všech kol
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.08.2021 24.09.2021 10:00
Technický dozor stavebníka 2021 VII
nadlimitní Příjem nabídek 17.08.2021 21.09.2021 10:00
Sdělení o záměru uzavřít smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě v relaci Kamenice nad Lipou – Obrataň od roku 2025
mimo režim ZZVZ Zadávání 10.08.2021
Platforma pro tvorbu kurzů informační a kybernetické bezpečnosti
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.08.2021 30.08.2021 10:00
Domov Jeřabina Pelhřimov - Onšov - oprava oplocení areálu a oprava kuchyně
podlimitní Hodnocení 03.08.2021 06.09.2021 10:00
Mobilní telefony I-KAP II.
podlimitní Hodnocení 03.08.2021 08.09.2021 10:00
Technický dozor stavebníka II/128, II/150 Lukavec – hr. kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 03.08.2021 23.08.2021 10:00
Nemocnice Nové Město na Moravě - MaR stravovací provoz
VZ malého rozsahu Zadáno 02.08.2021 18.08.2021 10:00
PPP a SPC Vysočina – rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod 2
podlimitní Vyhodnoceno 29.07.2021 18.08.2021 10:00
Koordinátor BOZP II/128, II/150 Lukavec – hr. kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 27.07.2021 16.08.2021 10:00
Technický dozor stavebníka na akci Nemocnice Pelhřimov - Rekonstrukce výměníku hlavní lůžkové budovy
VZ malého rozsahu Uzavřeno 22.07.2021 22.07.2021 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016