Profil zadavatele: Kraj Vysočina

  • Název: Kraj Vysočina
  • IČO: 70890749
  • Adresa:
    Žižkova 1882/57
    58601 Jihlava
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 490891

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Technický dozor stavebníka 2022 VZMR - XIV
VZ malého rozsahu Uzavřeno 29.06.2022 29.06.2022 00:00
Technický dozor stavebníka 2022 VZMR - XVI
VZ malého rozsahu Uzavřeno 29.06.2022 29.06.2022 00:00
Technický dozor stavebníka 2022 VZMR - XVII
VZ malého rozsahu Uzavřeno 29.06.2022 29.06.2022 00:00
Technický dozor stavebníka 2022 IV
podlimitní Vyhodnoceno 28.06.2022 18.07.2022 10:00
Technický dozor stavebníka 2022 VZMR - XIII
VZ malého rozsahu Uzavřeno 28.06.2022 28.06.2022 07:00
Nemocnice Nové Město na Moravě - Stavební úpravy ODN 2, 3
podlimitní Hodnocení 24.06.2022 03.08.2022 10:00
Lůžkový hospic v Kraji Vysočina
podlimitní Příjem nabídek 23.06.2022 19.08.2022 10:00
Koordinátor BOZP 2022 VII - pozemní stavby
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.06.2022 30.06.2022 10:00
Gymnázium Třebíč – Rekonstrukce výtahu
VZ malého rozsahu Zadáno 16.06.2022 30.06.2022 10:00
Koordinátor BOZP 2022 V - pozemní stavby
VZ malého rozsahu Uzavřeno 16.06.2022 16.06.2022 11:00
Výpočetní technika 071
nadlimitní Zadáno 16.06.2022 27.06.2022 10:00
SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice - oprava odpadního potrubí na hlavní budově
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2022 28.06.2022 10:00
Technický dozor stavebníka 2022 VZMR - X
VZ malého rozsahu Uzavřeno 13.06.2022 13.06.2022 14:00
Technický dozor stavebníka 2022 VZMR - VIII
VZ malého rozsahu Uzavřeno 09.06.2022 09.06.2022 10:00
Transformace Domova Kamélie Křižanov zahrady II.
podlimitní Hodnocení 08.06.2022 27.06.2022 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016