Profil zadavatele: Kraj Vysočina

  • Název: Kraj Vysočina
  • IČO: 70890749
  • Adresa:
    Žižkova 57
    587 33 Jihlava
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 490891
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://extranet.kr-vysocina.cz/vz/profil/70890749

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
ČÁST IV. Reflexní ATR měřící nástavec k FTIR spektrometru Nicolet iS5
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2017 13.07.2017 13:00
Část I: ZOBRAZENÍ ELEMENTÁRNÍCH ČÁSTIC
nadlimitní Zadáno 28.06.2017 13.07.2017 11:00
Dodávka zařízení pro badatelská centra ve vybraných gymnáziích Kraje Vysočina II
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2017 13.07.2017 11:00
Výkon činností technického dozoru stavebníka "Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice, rekonstrukce kotelny a učeben"
VZ malého rozsahu Uzavřeno 23.06.2017 23.06.2017 12:00
Propagační předměty 006
nadlimitní Zadáno 21.06.2017 10.07.2017 09:00
Zpracování provozní dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2017 04.07.2017 12:00
III/1327 Žirovnice - průtah
podlimitní Vyhodnoceno 14.06.2017 17.07.2017 13:00
Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice, rekonstrukce kotelny a učeben
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2017 21.06.2017 13:00
VOŠ a SŠV, zem. a zdrav. Třebíč, Rekonstrukce rozvodů kanalizace, vody a elektroinstalace školy
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2017 21.06.2017 13:00
Ruční kosení v ZCHÚ Kraje Vysočina 2017/II
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2017 28.06.2017 13:00
Zajištění činností technického dozoru stavebníka na akci „ÚSP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí“
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2017 30.06.2017 13:00
Zpracování provozní dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 13.06.2017 30.06.2017 12:00
Realizace expozic na hradě Roštejn
nadlimitní Vyhodnoceno 13.06.2017 31.07.2017 12:00
Zpracování provozní dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 13.06.2017 30.06.2017 12:00
Zpracování provozní dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 13.06.2017 30.06.2017 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 9 20  ››