Profil zadavatele: Kraj Vysočina

  • Název: Kraj Vysočina
  • IČO: 70890749
  • Adresa:
    Žižkova 57
    587 33 Jihlava
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 490891
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://extranet.kr-vysocina.cz/vz/profil/70890749

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
II/602 Jabloňov - průtah, PD
VZ malého rozsahu Uzavřeno 27.09.2017 27.09.2017 10:00
Údržba značení vybraných ZCHÚ Kraje Vysočina 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 21.09.2017 04.10.2017 16:00
Muzeum Vysočiny Jihlava - Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic - příprava území - oprava hromosvodu
VZ malého rozsahu Zadáno 20.09.2017 03.10.2017 11:00
SŠ stavební Jihlava – rekonstrukce kotelny DM - PD
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.09.2017 20.09.2017 13:00
II/152 Hrotovice - Dukovany, diagnostický průzkum
VZ malého rozsahu Zadáno 20.09.2017 03.10.2017 11:00
II/602 Ruda - průtah, PD
VZ malého rozsahu Zadáno 20.09.2017 27.09.2017 15:00
II/602 Jihlava – most ev. č. 602-043
nadlimitní Příjem nabídek 19.09.2017 06.12.2017 13:00
Dodání reprezentativního oblečení pro výpravu Kraje Vysočina na ZODM 2018
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.09.2017 20.10.2017 23:59
Propagační předměty 008
nadlimitní Zadáno 15.09.2017 26.09.2017 12:30
ŠS Humpolec - Rekonstrukce objektu na závodišti
VZ malého rozsahu Zadáno 11.09.2017 21.09.2017 11:00
Zajištění činností technického dozoru stavebníka - Úspory energií - Nemocnice Jihlava
VZ malého rozsahu Uzavřeno 11.09.2017 11.09.2017 11:00
Zajištění činností technického dozoru stavebníka - Úspory energií - ZZS Kraje Vysočina
VZ malého rozsahu Uzavřeno 11.09.2017 11.09.2017 11:00
Zajištění výkonu činností koordinátora BOZP - Úspory energií - Nemocnice Jihlava
VZ malého rozsahu Uzavřeno 11.09.2017 11.09.2017 11:00
Zajištění výkonu činností koordinátora BOZP - Úspory energií - ZZS Kraje Vysočina
VZ malého rozsahu Uzavřeno 11.09.2017 11.09.2017 10:00
ÚSP Nové Syrovice - rekonstrukce stavebních konstrukcí
podlimitní Zadáno 01.09.2017 16.10.2017 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 30  ››