Profil zadavatele: Kraj Vysočina

  • Název: Kraj Vysočina
  • IČO: 70890749
  • Adresa:
    Žižkova 1882/57
    58601 Jihlava
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 490891

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výpočetní technika 144
nadlimitní Zadáno 22.09.2023 03.10.2023 10:00
Koordinátor BOZP 2023 IX
podlimitní Hodnocení 22.09.2023 12.10.2023 10:00
Program prevence dětských úrazů, šk. rok 2023/2024
VZ malého rozsahu Zadáno 22.09.2023 11.10.2023 09:00
Dodávka televizorů pro Sociální centrum Kraje Vysočina
VZ malého rozsahu Zadáno 20.09.2023 02.10.2023 11:00
Technický dozor stavebníka 2023 VII
nadlimitní Hodnocení 19.09.2023 03.11.2023 10:00
Výpočetní technika 143
nadlimitní Zadáno 18.09.2023 29.09.2023 10:00
Výpočetní technika 142
nadlimitní Zadáno 14.09.2023 03.10.2023 10:00
Zajištění mobility členů rady kraje 2023
VZ malého rozsahu Zadáno 12.09.2023 02.10.2023 10:00
Výpočetní technika 140
nadlimitní Zadáno 08.09.2023 19.09.2023 10:00
Výpočetní technika 137
nadlimitní Zadáno 08.09.2023 29.09.2023 10:00
ZZS Kraje Vysočina - Výjezdové stanoviště Telč
podlimitní Zadáno 08.09.2023 09.10.2023 10:00
Domov důchodců Proseč u Pošné - Rekonstrukce EPS
podlimitní Vyhodnoceno 06.09.2023 12.10.2023 10:00
Domov důchodců Proseč-Obořiště - Rekonstrukce EPS
podlimitní Vyhodnoceno 06.09.2023 12.10.2023 10:00
Technický dozor stavebníka k akci II/360 Trnava - Rudíkov, 1. stavba
podlimitní Zadáno 06.09.2023 27.09.2023 10:00
Koordinátor BOZP 2023 VIII
podlimitní Hodnocení 05.09.2023 26.09.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016