Profil zadavatele: Kraj Vysočina

  • Název: Kraj Vysočina
  • IČO: 70890749
  • Adresa:
    Žižkova 1882/57
    58601 Jihlava
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 490891

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výpočetní technika 102
nadlimitní Zadáno 24.11.2022 05.12.2022 10:00
SŠ PTA Jihlava - Rekonstrukce ručních dílen Polenská
podlimitní Hodnocení 22.11.2022 04.01.2023 10:00
VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem – objekt dílen – úspora energie
podlimitní Zadáno 22.11.2022 13.12.2022 10:00
Aktualizace č. 10 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
podlimitní Vyhodnoceno 22.11.2022 13.12.2022 10:00
Koordinátor BOZP 04-2022, dopravní stavby
VZ malého rozsahu Zadáno 21.11.2022 06.12.2022 10:00
II/350 Přibyslav – most ev. č. 350-003 a 004
podlimitní Hodnocení 18.11.2022 10.01.2023 10:00
Dodávka pečovatelských lůžek, matrací a nočních stolků pro Domov Jihlava
nadlimitní Vyhodnoceno 16.11.2022 29.12.2022 11:00
Nemocnice Pelhřimov - odstranění závad heliportu
VZ malého rozsahu Zadáno 15.11.2022 25.11.2022 10:00
II/354 Ostrov nad Oslavou – křiž. s II/602
podlimitní Hodnocení 15.11.2022 10.01.2023 10:00
První pomoc do škol, šk. rok 2022/2023, kategorie čtrnáctiletých
VZ malého rozsahu Zadáno 14.11.2022 30.11.2022 12:00
Dětský domov, Humpolec - Oprava podlah
VZ malého rozsahu Zadáno 08.11.2022 23.11.2022 10:00
Výpočetní technika 099
nadlimitní Zadáno 04.11.2022 15.11.2022 10:00
II/360 Trnava - Rudíkov, 2. stavba, PD
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2022 21.11.2022 10:00
Gymnázium a OA Pelhřimov - Venkovní hřiště, zřízení lezecké stěny
podlimitní Vyhodnoceno 03.11.2022 09.12.2022 10:00
Gymnázium Humpolec - Opravy stavebních konstrukcí budov
podlimitní Vyhodnoceno 03.11.2022 09.12.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016