Profil zadavatele: Kraj Vysočina

  • Název: Kraj Vysočina
  • IČO: 70890749
  • Adresa:
    Žižkova 57
    587 33 Jihlava
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 490891
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://extranet.kr-vysocina.cz/vz/profil/70890749

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Aktualizace evidovaných lokalit ochrany přírody Kraje Vysočina 2018/2019
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.05.2018 12.06.2018 11:00
Kancelářské materiály 005
nadlimitní Zadáno 23.05.2018 04.06.2018 09:00
Úspory energií - ZZS Kraje Vysočina
podlimitní Příjem nabídek 23.05.2018 26.06.2018 12:00
SPŠ a SOU Pelhřimov – rekonstrukce výměníkové stanice - Friedova
VZ malého rozsahu Zadáno 23.05.2018 06.06.2018 10:00
BOZP - Dětský domov Humpolec - Výstavba a stavební úpravy hospodářského zázemí na DD
nadlimitní Zadáno 23.05.2018 04.06.2018 11:00
BOZP - ČZA v Humpolci, střední škola - Oprava oken, budova školy v ul. Nádražní, Humpolec
nadlimitní Zadáno 23.05.2018 04.06.2018 10:00
Gymnázium a OA Pelhřimov – rekonstrukce výměníkových stanic-gymnázium
VZ malého rozsahu Zadáno 23.05.2018 06.06.2018 10:00
Gymnázium a OA Pelhřimov – rekonstrukce výměníkových stanic - OA
VZ malého rozsahu Zadáno 23.05.2018 06.06.2018 10:00
Výpočetní technika 053
nadlimitní Zadáno 21.05.2018 01.06.2018 10:00
Výpočetní technika 051
nadlimitní Zadáno 21.05.2018 01.06.2018 10:00
Domov Kopretina Černovice - Oprava střechy nad severním křídlem
VZ malého rozsahu Zadáno 21.05.2018 31.05.2018 11:00
BOZP - OA a HŠ Třebíč - rekonstrukce technických prostor Otmarova
nadlimitní Zadáno 21.05.2018 01.06.2018 10:00
Domov pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova – rekonstrukce stavebních konstrukcí, silnoproudých a slaboproudých rozvodů
VZ malého rozsahu Zadáno 21.05.2018 28.05.2018 13:00
Čisticí prostředky a hygiena 003
nadlimitní Zadáno 18.05.2018 29.05.2018 09:00
Skuhrov – most, nadjezd nad silnicí I/38, podrobný diagnostický průzkum
VZ malého rozsahu Zadáno 16.05.2018 29.05.2018 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 30  ››