Profil zadavatele: Kraj Vysočina

  • Název: Kraj Vysočina
  • IČO: 70890749
  • Adresa:
    Žižkova 1882/57
    58601 Jihlava
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 490891

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
TDS na akci: „Domov pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova- havárie výtahů Koutkova"
VZ malého rozsahu Uzavřeno 27.07.2020 27.07.2020 12:00
Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina pro období od roku 2021 - Výzva k účasti na předběžných tržních konzultacích
nadlimitní Hodnocení 20.07.2020 27.07.2020 12:00
Výpočetní technika 231
nadlimitní Zadáno 20.07.2020 31.07.2020 10:00
Výpočetní technika 230
nadlimitní Zadáno 20.07.2020 31.07.2020 10:00
Výpočetní technika 229
nadlimitní Zadáno 20.07.2020 31.07.2020 10:00
Propagační předměty 092
nadlimitní Zadáno 16.07.2020 31.07.2020 10:00
Vyhotovení geometrických plánů na zaměření úseků silnic II/351 a II/354
VZ malého rozsahu Zadáno 14.07.2020 31.07.2020 10:00
Optické propojení lokalit - Na Pláckách, Zahrádecká - Ledeč nad Sázavou
VZ malého rozsahu Uzavřeno 14.07.2020 14.07.2020 10:00
Výpočetní technika 228
nadlimitní Zadáno 13.07.2020 24.07.2020 10:00
Domov důchodců Proseč u Pošné - Havárie, oprava zdi
VZ malého rozsahu Zadáno 13.07.2020 23.07.2020 10:00
SPŠ a SOU Pelhřimov - Růžová, stavební úpravy auly včetně jejího zázemí
podlimitní Vyhodnoceno 10.07.2020 07.08.2020 10:00
Krajský úřad Kraje Vysočina - Budova E
nadlimitní Hodnocení 07.07.2020 31.08.2020 10:00
Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu
nadlimitní Hodnocení 02.07.2020 20.08.2020 10:00
SOŠ a SOU Třešť - rekonstrukce vytápění, VZT, ZTI a elektroinstalace
podlimitní Zadáno 01.07.2020 21.07.2020 10:00
Dodávka osobního automobilu pro Domov Kamélie Křižanov - Třešť
podlimitní Zadáno 01.07.2020 20.07.2020 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016