Profil zadavatele: Kraj Vysočina

  • Název: Kraj Vysočina
  • IČO: 70890749
  • Adresa:
    Žižkova 1882/57
    58601 Jihlava
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 490891

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
III/3928 Velká Bíteš – rekonstrukce násypu
podlimitní Zadáno 21.07.2021 09.08.2021 10:00
Aplikační model poskytování sociálně zdravotní péče
VZ malého rozsahu Zadáno 20.07.2021
BOZP - Nemocnice Havlíčkův Brod - rekonstrukce VZT 2
nadlimitní Zadáno 19.07.2021 30.07.2021 10:00
Domov pro seniory Mitrov - Oprava výtahu kuchyně
VZ malého rozsahu Zadáno 14.07.2021 28.07.2021 10:00
Technický dozor stavebníka na akci SOŠ, SOU a ZŠ Třešť - Havárie topné soustavy ul. Tovární
VZ malého rozsahu Uzavřeno 14.07.2021 14.07.2021 00:00
Technický dozor stavebníka 2020 VI
nadlimitní Hodnocení 13.07.2021 17.08.2021 10:00
Podpora pracovníků formou supervize II
nadlimitní Hodnocení 08.07.2021 11.08.2021 10:00
Kvantitativní a kvalitativní výzkum při evaluaci
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.07.2021 30.07.2021 10:00
BOZP - SŠ stavební Třebíč - Rekonstrukce tělocvičen a nádvoří
nadlimitní Zadáno 30.06.2021 26.07.2021 10:00
SŠ stavební Třebíč - Rekonstrukce tělocvičen a nádvoří
podlimitní Vyhodnoceno 30.06.2021 04.08.2021 10:00
BOZP - SPŠ Třebíč - Rekonstrukce bytových jader a pokojů DM
nadlimitní Zadáno 30.06.2021 19.07.2021 10:00
SPŠ Třebíč - Rekonstrukce bytových jader a pokojů DM
podlimitní Hodnocení 30.06.2021 04.08.2021 10:00
Nemocnice Havlíčkův Brod - rekonstrukce VZT 2
VZ malého rozsahu Zadáno 30.06.2021 19.07.2021 10:00
Nájem vozidel pro zajištění autoprovozu Kraje Vysočina II
podlimitní Zadáno 29.06.2021 21.07.2021 11:00
VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou - Tělocvična
podlimitní Hodnocení 29.06.2021 19.08.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016