Profil zadavatele: Kraj Vysočina

  • Název: Kraj Vysočina
  • IČO: 70890749
  • Adresa:
    Žižkova 57
    587 33 Jihlava
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 490891
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://extranet.kr-vysocina.cz/vz/profil/70890749

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zpracování provozní dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 13.06.2017 30.06.2017 12:00
Propagační předměty 005
nadlimitní Zadáno 12.06.2017 29.06.2017 11:00
Dopravní modely a prognózy intenzit automobilové dopravy pro stavby obchvatů
VZ malého rozsahu Zadáno 09.06.2017 22.06.2017 13:00
Muzeum Vysočiny Jihlava - Roštejn - oprava studny a ZTI
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2017 16.06.2017 11:00
Domov Jeřabina Pelhřimov - Odvodnění pozemku p.č. 387/1 Počátky
VZ malého rozsahu Uzavřeno 05.06.2017 05.06.2017 13:00
Marketingové akce k propagaci seniorské politiky Kraje Vysočina v roce 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2017 08.06.2017 11:00
Poradenská činnost při realizaci PPP projektu
VZ malého rozsahu Uzavřeno 31.05.2017 31.05.2017 16:00
II/404 Luka nad Jihlavou – křiž. s II/602, PD
nadlimitní Zadáno 31.05.2017 12.07.2017 13:00
Domov pro seniory Mitrov - Havárie trafostanice
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2017 16.06.2017 11:00
Dětský domov Humpolec - Oprava kuchyně
VZ malého rozsahu Zadáno 26.05.2017 02.06.2017 11:00
SPŠ A SOU Pelhřimov - Oprava hlavních vchodů, ul. Růžová
VZ malého rozsahu Zadáno 26.05.2017 02.06.2017 11:00
Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov - Oprava okapového systému na gymnáziu
VZ malého rozsahu Zadáno 26.05.2017 02.06.2017 11:00
Trojlístek Kamenice nad Lipou - Oprava oplocení
VZ malého rozsahu Zadáno 26.05.2017 02.06.2017 11:00
Střední odborná škola Nové Město na Moravě - Oprava střech skladu a ROK Petrovice
VZ malého rozsahu Zadáno 25.05.2017 05.06.2017 11:00
Nákup traktorů
VZ malého rozsahu Uzavřeno 25.05.2017 25.05.2017 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20  ››