Profil zadavatele: Kraj Vysočina

  • Název: Kraj Vysočina
  • IČO: 70890749
  • Adresa:
    Žižkova 57
    587 33 Jihlava
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 490891
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://extranet.kr-vysocina.cz/vz/profil/70890749

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
II/406 Dvorce - Telč, 2. stavba (Studnice – Telč), PD
nadlimitní Zadáno 24.08.2017 02.10.2017 13:00
III/3494 Uhřínov – průtah v km 5,228 – 5,886
podlimitní Zadáno 22.08.2017 08.09.2017 10:00
II/405 Okříšky - křiž. s I/23 - (propojení silnice II/405 a III/35114 v severní variantě)
VZ malého rozsahu Zadáno 18.08.2017 30.08.2017 10:00
VOŠ a SŠV, zem. a zdrav. Třebíč - rekonstrukce připojení vedení NN
VZ malého rozsahu Zadáno 15.08.2017 25.08.2017 12:00
II/353 Nové Veselí - obchvat, PD
nadlimitní Zadáno 14.08.2017 21.09.2017 13:00
Efektivní výkon veřejné správy prostřednictvím modulů Gordic GINIS - řízené schvalování
VZ malého rozsahu Uzavřeno 10.08.2017 10.08.2017 16:00
Licence k počítačovému programu AuditPro
VZ malého rozsahu Uzavřeno 08.08.2017 08.08.2017 12:00
Zpracování geodetických podkladů pro vyhlášení ZCHÚ Kraje Vysočina I/2017
VZ malého rozsahu Zadáno 03.08.2017 21.08.2017 13:00
Nemocnice Havlíčkův Brod - stavební úpravy pro magnetickou rezonanci
podlimitní Zadáno 25.07.2017 14.08.2017 13:00
Ubytování a stravování pro účastníky Mezinárodního koncertu mládeže
VZ malého rozsahu Uzavřeno 24.07.2017 24.07.2017 00:00
Úpravy stáje pro výkrm prasat
podlimitní Hodnocení 21.07.2017 23.10.2017 12:45
Výstavba haly pro zemědělské stroje a rekonstrukce učeben
podlimitní Hodnocení 21.07.2017 23.10.2017 12:45
II/357 Dalečín - Unčín
VZ malého rozsahu Zadáno 19.07.2017 01.08.2017 12:00
II/347 Čejov - průtah, PD
nadlimitní Zadáno 17.07.2017 23.08.2017 13:00
II/129, II/347 Humpolec - okružní křižovatka (U Vodaku), PD
podlimitní Zadáno 17.07.2017 09.08.2017 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30  ››