Profil zadavatele: Kraj Vysočina

  • Název: Kraj Vysočina
  • IČO: 70890749
  • Adresa:
    Žižkova 1882/57
    58601 Jihlava
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 490891

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Část II - Dodávka zemního plynu (středoodběr a velkoodběr)
nadlimitní Zadáno 02.05.2019 01.07.2019 09:00
Vozidla pro zajištění pracovní mobility
podlimitní Zadáno 26.04.2019 20.05.2019 12:00
Rozšíření optické metropolitní sítě v Třebíči
VZ malého rozsahu Zadáno 22.04.2019 30.04.2019 12:00
Domov pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova - rekonstrukce vytápění, VZT, ZTI a elektroinstalace
VZ malého rozsahu Zadáno 18.04.2019 30.04.2019 13:00
Zajištění veřejných služeb v přepravě veřejnou drážní dopravou
mimo režim ZZVZ Zadáno 17.04.2019
Domov pro seniory Havlíčkův Brod - Výtah a stavební úpravy budovy č.p. 2119 - projektová dokumentace
mimo režim ZZVZ Zadáno 16.04.2019 25.04.2019 13:00
Datový sklad
podlimitní Zadáno 16.04.2019 07.05.2019 13:00
Koordinátor BOZP II/387 Ujčov – most ev. č. 387 – 011
VZ malého rozsahu Zadáno 15.04.2019 26.04.2019 12:00
II/152 Jaroměřice nad Rokytnou - průtah, diagnostický průzkum mostu ev. č. 152-019
VZ malého rozsahu Zadáno 15.04.2019 30.04.2019 12:00
Technický dozor stavebníka II/387 Ujčov – most ev. č. 387 – 011
VZ malého rozsahu Zadáno 15.04.2019 26.04.2019 12:00
II/387 Ujčov – most ev. č. 387 – 011
podlimitní Zadáno 11.04.2019 03.05.2019 10:00
Krajský úřad Kraje Vysočina - Budova E - projektová dokumentace
podlimitní Zadáno 10.04.2019 06.05.2019 11:00
Technický dozor stavebníka II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 8. a 9. stavba
VZ malého rozsahu Zadáno 26.03.2019 09.04.2019 12:00
Koordinátor BOZP II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 8. a 9. stavba
VZ malého rozsahu Zadáno 21.03.2019 02.04.2019 12:00
BOZP - SUPŠ Jihlava - Helenín - oprava tělocvičny
nadlimitní Zadáno 20.03.2019 05.04.2019 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016