Profil zadavatele: Kraj Vysočina

  • Název: Kraj Vysočina
  • IČO: 70890749
  • Adresa:
    Žižkova 1882/57
    58601 Jihlava
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 490891

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výpočetní technika 006
nadlimitní Zadáno 08.03.2021 19.03.2021 10:00
Technický dozor stavebníka na akci "SOŠ a SOU Třešť - rekonstrukce budovy domova mládeže"
VZ malého rozsahu Uzavřeno 01.03.2021 01.03.2021 11:00
Revitalizační a asanační opatření
VZ malého rozsahu Zadáno 26.02.2021 24.03.2021 13:00
EVL V Lisovech - II. fáze revitalizačních opatření
podlimitní Zadáno 23.02.2021 19.03.2021 11:00
Gymnázium Jihlava - Revitalizace dvorního traktu - PD
VZ malého rozsahu Zadáno 23.02.2021 12.03.2021 10:00
Služby BIM konzultanta
VZ malého rozsahu Zadáno 22.02.2021 23.03.2021 12:00
Nemocnice Jihlava - rekonstrukce tepelných zdrojů
podlimitní Zadáno 19.02.2021 14.06.2021 10:00
II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa
podlimitní Zadáno 03.02.2021 06.04.2021 10:00
Technický dozor stavebníka na akci: „SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice - rekonstrukce střechy, venkovních omítek a oken školy"
VZ malého rozsahu Zadáno 19.01.2021 29.01.2021 11:00
III/40618 Telč, ul. Radkovská, PD
VZ malého rozsahu Zadáno 18.01.2021 01.02.2021 12:00
Revitalizace parků a zahrad Kraje Vysočina - Havlíčkův Brod, Rovečné, Světlá nad Sázavou II
VZ malého rozsahu Zadáno 15.01.2021 08.02.2021 13:00
Dodávka řešení sdíleného emailu pro organizace Kraje Vysočina včetně technické podpory
nadlimitní Zadáno 11.01.2021 19.02.2021 09:00
Užívání a podpora licencí SW Esri pro Kraj Vysočina, jeho orgány a zřizované organizace po dobu 3 let
nadlimitní Zadáno 21.12.2020 31.12.2020 23:00
Expertní poradenství v oblasti energetiky 2021
VZ malého rozsahu Uzavřeno 21.12.2020 21.12.2020 08:00
Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie - projektová dokumentace
nadlimitní Zadáno 18.12.2020 09.02.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016